Додаток до протоколу № 17 

Засідання  Комітету  з конкурсних торгів 

від 13.02.2012 р.

 

Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів на закупівлю продукції друкованої (441920 од.) , код 22.22.1
(Оголошення № 001992 (ППД) у ВДЗ № 1 (603)від 02.01.2012 р.)

 

№ та дата реєстрації замовником  пропозиції конкурсних торгів

 

 

Причина відхилення та її обґрунтування

1 (24)

 від 08.02.2012 р.

ТОВ «Аванпост Реклама», ЄДРПОУ 32485145: пропозиція не відповідає Документації конкурсних торгів (ДКТ) Замовника, а саме:

-          У пропозиції учасника не пронумеровані аркуші;

- Вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів не відповідає вимогам документації конкурсних торгів: подано забезпечення у вигляді договору поруки. З договору  поруки (п.2.2, п.5.1.1, 5.3.2., 5.4.1) від 30 січня 2012 р. вбачається, що зобов’язання Поручителя перед Замовником виникають лише у разі невиконання учасником зобов’язань за Основним договором, при чому сторони договору поруки не погоджують умову про те, що можна вважати основним договором.

2 (25)

 від 09.02.2012 р.

ТОВ «Поліпрінт», ЄДРПОУ 32108259 : пропозиція не відповідає Документації конкурсних торгів (ДКТ) Замовника, а саме:

Кваліфікаційні документи не відповідають вимогам документації конкурсних торгів:  подано фінансовий звіт (баланс) станом на 30 вересня 2011 р., що суперечить п. 2.5.3 ДКТ.

№ 3 (26)

 від 09.02.2012 р.

ТОВ «Форматт», ЄДРПОУ 37515383: пропозиція не відповідає Документації конкурсних торгів (ДКТ) Замовника, а саме:

- п.1 Розділу ІІІ «Підготовка  пропозицій конкурсних торгів» -   пропозиція учасника не прошита та не скріплена печаткою;

- Вид забезпечення пропозиції не відповідає вимогам документації конкурсних торгів (подано забезпечення виконання договору у вигляді договору поруки). Окрім того, Договір поруки від 07 лютого 2012 р. не можна вважати укладеним через те, що сторони цього договору не дійшли згоди щодо предмету договору: згідно п. 1.1. Договору «Поручитель відповідає за виконання учасником торгів усіх зобов’язань, що виникають з тендеру», а згідно п.3.2. поручитель забезпечує виконання зобов’язання за Основним договором, при чому сторони не погоджують умову про те, що можна вважати основним договором; також поручитель має збитковий результат фінансово-господарської діяльності;

- п. 2.5.13. ДКТ: довідка про наявність працівників не містить інформації про кваліфікацію працівників, які мають необхідна знання і досвід;

- п. 2.5.1. ДКТ: надана копія договору  за 2011 рік не містить інформації щодо поставки аналогічних товарів, що є предметом закупівлі;

№ 4 (27)

 від 09.02.2012 р.

ПП «Час Друку», ЄДРПОУ 32587940: пропозиція не відповідає Документації конкурсних торгів (ДКТ) Замовника, а саме:

- п.1 Розділу ІІІ «Підготовка  пропозицій конкурсних торгів» -   пропозиція учасника не прошита та не скріплена печаткою;

- Кваліфікаційні документи не відповідають вимогам документації конкурсних торгів:  подано фінансовий звіт (баланс) станом на 30 вересня 2011 р., що суперечить п. 2.5.3 ДКТ, результат фінансово-господарської діяльності учасника за цей період  - збитковий;

- на стор 67 та 68 пропозиції відсутній відбиток печатки  учасника

 

Голова Комітету з конкурсних торгів,

Заступник генерального директора                                                   Б.Й.Рябін                   

 

Секретар                                                                                               С.М.Полозюк