Вх. № 14121ХХ802435

 

ІНФОРМАЦІЯ

про застосування переговорної процедури закупівлі

 

     1. Замовник:

     1.1. Найменування: ДП «Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки»

     1.2. Код за ЄДРПОУ: 02224548.

     1.3. Місцезнаходження: вул. Б.Хмельницького, 5, м. Київ, 01001.

     1.4. Реєстраційний рахунок замовника : № 26001000027001 у Старокиївському відділенні м. Києва ПАТ “Укрсоцбанк”, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 14, МФО 300023

  1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса): Даниленко О.П., начальник служби, вул. Пушкінська 17, м. Київ, 044-288-31-99, odanylenko@ukr.net

     2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 674328,76 грн. (шістсот сімдесят чотири тисячі триста двадцять вісім  гривень 76 коп.)

     3 Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.rusdram.com.ua

     4. Інформація про предмет закупівлі:

     4.1. Найменування предмета закупівлі: 84.25.1. Послуги пожежних служб (ТРП)

     4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт  чи надання послуг: 12 місяців

     4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Б.Хмельницького/вул.Пушкінська, 5/15-17.

     4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з 1 січня по 31 грудня 2015 року.

     5. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві, вул. Володимирська, 13,
 м. Київ, 01601, тел. 044-226-20-24.

     6. Інформація про ціну пропозиції:  674328,76 грн. (шістсот сімдесят чотири тисячі триста двадцять вісім  гривень 76 коп.) з ПДВ.

     7. Умови застосування переговорної процедури: на підставі пункту 2  частини 2 статті 39 Закону.

  8. Додаткова інформація: способи зв'язку для отримання додаткової інформації -  телефон/факс (044)288-31-99.

 

Заступник Генерального директора                                     Рябін Борис Йосипович       

 

Даниленко Олена Петрівна, начальник служби, 044-288-31-99