Вх. №14123ХХ827109
ОБҐРУНТУВАННЯ

про застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування. Державне підприємство «Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02224548

1.3. Місцезнаходження: вул. Б.Хмельницького, 5, м. Київ, 01001.

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного електронна адреса): Даниленко Олена Петрівна – начальник служби, вул. Пушкінська, 17, м. Київ, 01001, тел./факс (044)288-31-88.

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі: 15.12.2014 року.

2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі: 86.22.1 Послуги у сфері спеціалізованої лікарської практики.

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 12 місяців.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 5.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: З 1 січня по 31 грудня 2015 року.
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи  Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського районну міста Києва

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 08588754

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: вул. Саксаганського,100; м. Київ, 01032, тел. (044) 486-62-59.

4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до пункту 5  частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VІI, а саме: потреба  здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами або послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних  з експлуатацією та обслуговуванням

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі: 

Діяльність театру є специфічною, безперебійна робота триває впродовж двох змін – з 10-00 до 22-00, включаючи вихідні та святкові дні. Важливу роль у цьому контексті відіграє медична служба театру, де надають послуги протягом багатьох років висококваліфіковані досвідчені лікарі-професіонали (кардіолог Куриліна І.І., отоларинголог Крутовська Н.Д., фельдшер Максименко К.М., сестри медичні Сокол О.І., Топіха Т.А.) – довірені, «родинні лікарі», які досконало знають locus minoris (слабке місце) кожного артиста, мають великий досвід роботи в нашому театрі і є працівниками Комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського районну міста Києва, який  відповідно до Рішення Київської міської ради від 17.04.2013 № 142/9199 «Про комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського районну міста Києва є правонаступником Центральної районної поліклініки Шевченківського району м. Києва. Зазначений заклад охорони здоров’я є бюджетною неприбутковою установою. 

Послуги згаданого центру Театр отримує шляхом створення пункту охорони здоров’я (здоровпункту) ще з 1986 року. На теперішній час пункт здійснює діяльність  відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28.10.2002 р. № 385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я» та на підставі «Положення про оздоровчий пункт підприємства або установи, що утримуються на кошти підприємства або установи», затвердженого Центральною районною поліклінікою в установленому порядку.  Вартість послуг з урахуванням вимог Театру щодо спеціалізації і кваліфікації лікарів визначена за кошторисом, який щорічно складається відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України  та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 р. № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» та постанови Кабінету Міністрів України  від 29.12.2009 р. № 1418 «Про затвердження порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних і комунальних закладів охорони здоров’я».

Заміна зазначеного медперсоналу на будь який інший може призвести до несумісності (недовіри) між акторами, працівниками Театру та іншими лікарями, а також до виникнення ряду інших проблем, пов’язаних з обслуговуванням, оскільки при раптових погіршеннях самопочуття (захворюваннях) акторів часу на вивчення хвороб та підбір необхідних ліків немає. Тому, зазначені послуги без погіршення їх якості можуть бути надані лише працівниками вищевказаного центру. Окрім того, зазначений центр є провідним медичним закладом Шевченківського району  м. Києва, має сучасну діагностичну базу, якою користуються працівники театру з 1986 року, що додатково підтверджено наданими кваліфікаційними документами. Також Театром враховано, що відповідно до п. 6 Рішення Київської міської ради від 17.04.2013 № 142/9199 введено мораторій на скорочення медичних працівників вищевказаних закладів.

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі - наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.10.2002 р. 
№ 385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я»;
-  Положення про оздоровчий пункт підприємства або установи, що утримуються на кошти підприємства або установи; 
- Лист Управління охорони здоров’я Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.11.2014 р. № 34-1257;
- Рішення Київської міської ради від 17.04.2013 № 142/9199.
- Договір про надання послуг № 1/14/113 від 02.01.2014 р.
 

 

 

 

Заступник Генерального директора,

Голова комітету з конкурсних торгів                                               Б.Й. Рябін