Вх. № 14121ХХ802435                        ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування переговорної процедури закупівлі

 

1. Замовник:

1.1. Найменування: ДП «Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02224548
1.3. Місцезнаходження: вул. Б. Хмельницького, 5, м. Київ, 01001.  

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного електронна адреса): Даниленко Олена Петрівна – начальник служби, вул. Пушкінська, 17, м. Київ, 01001, телефон/факс (044)288-31-88.

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі: 02.12.2014 р.

2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі: код 84.25.1. Послуги пожежних служб (ТРП).
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 12 місяців.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Б.Хмельницького/вул. Пушкінська, 5/15-17.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з 1 січня по 31 грудня 2015 року. 
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи  Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій  у місті Києві. 

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 38620155

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: вул. Володимирська, 13, м. Київ, 01601, тел. (044) 226-20-24

4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до пункту 2  частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VІI, а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі:

Театр є об’єктом першої (вищої) категорії енергозабезпечення, є національним закладом культури та пам’яткою історії національного значення, який відповідно до Закону України  «Про пожежну безпеку» потребує державного нагляду з пожежної безпеки, а також є місцем масового зібрання та перебування великої кількості людей. Театр протягом багатьох років придбавав послуги професійної пожежної охорони саме у Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві (раніше ГТУ МНС у м. Києві), яке є єдиним підрозділом державної пожежної охорони в місті Києві, що визначено постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2012 року № 30 «Про утворення територіальних органів» та підтверджено листом Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 30.10.2014 № 02-15261/213 і не має іншої законної альтернативи.

Відповідно до Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1994 р. № 508 «Про заходи щодо виконання Закону України «Про пожежну безпеку»  фінансування загонів і частин Державної пожежної охорони, що  утримуються  на   підставі   договорів   за   рахунок   коштів підприємств, установ і організацій, здійснюється згідно із кошторисами, що  розробляються і затверджуються у порядку, передбаченому Типовим договором на утримання цих підрозділів. Вартість договору (заробітна плата) розрахована відповідно до наказу Міністерства  України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 10.07.2006 р. № 431 «Про упорядкування Умов оплати праці та установлення схем тарифних розрядів працівників бюджетних установ, закладів  та організацій МНС України» з урахуванням вимог чинного законодавства з питань пожежної безпеки  та специфічного графіку роботи Театру.

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі 
-  Закон України «Про пожежну безпеку»;
- Кодекс цивільного захисту України;
- Указ Президента України від 16.01.2013 № 20 «Деякі питання Державної служби України з надзвичайних ситуацій»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.1994 р. № 508 «Про заходи щодо виконання Закону України «Про пожежну безпеку»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2012р. № 30 «Про утворення територіальних органів»;
- наказ Міністерства  України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків  Чорнобильської катастрофи від 10.07.2006 р. № 431 «Умови оплати праці  працівників бюджетних установ, закладів та організацій МНС України»; 
- наказ Міністерства  України з питань надзвичайних ситуацій від 21.03.2012 р. №621 «Про затвердження порядків утворення підрозділів для організації та здійснення охорони від пожеж або пожежно-технічного обслуговування підприємств, установ, організацій та інших об’єктів на підставі договорів»;
- лист Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 30.10.2014 № 02-15261/213.  

 

 

Заступник Генерального директора,

Голова комітету з конкурсних торгів                                               Б.Й. Рябін