ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування процедури закупівлі в одного учасника

 

     1. Замовник:

     1.1. Найменування: Державне підприємство «Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки»

     1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02224548.

     1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 5, 01001

     1.4. Посадова  особа  замовника,  відповідальна за проведення закупівлі (прізвище,  ім'я,  по батькові,  посада та адреса, номер телефону  та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Даниленко Олена Петрівна, начальник служби паспортизації,  тендерних процедур та орендних відносин. М. Київ, вул. Пушкінська 17.  (044)288-31-99, odanylenko@ukr.net

     1.5. Головний  розпорядник  коштів або орган, до сфери управління якого належить   замовник  (повне  найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство культури України,  код 37535703

     1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних  торгів  замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника:  12 грудня 2012 р.

     2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету, кошти підприємства

     3. Інформація про предмет закупівлі:

     3.1. Найменування предмета закупівлі: 35.30.1. Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води.

  3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:  теплова енергія 1600 Гкал

     3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: межа балансової належності.

     3.4. Строк  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг: протягом  2014 р.

4. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:

     4.1. Повне найменування юридичної особи або  прізвище,  ім'я, по батькові фізичної особи: Публічне акціонерне товариство «Київенерго»

     4.2. Ідентифікаційний   код/реєстраційний   номер облікової картки платника податків: 00131305

     4.3. Місцезнаходження юридичної особи  або  місце  проживання фізичної особи, телефон, телефакс: 01001, м. Київ, пл. І.Франка, 5. Тел. 201-07-16

     5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: відповідно до пункту 2  частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 № 2289-VI, а саме: відсутність  конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи   надані   тільки   певним   постачальником   (виконавцем),  за відсутності при цьому альтернативи.

6. Причини та обставини, якими  керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника:

Монопольне становище на ринку постачання теплової енергії у місті Києві займає ПАТ «Київенерго» і, відповідно, є єдиним постачальником теплової енергії для потреб Театру, що підтверджує Зведений перелік природних монополій, який згідно частини другої статті 5 Закону України «Про природні монополії»  складається та ведеться Антимонопольним комітетом України  відповідно до його повноважень (розпорядження АМКУ від 28.11.2012  № 874-р). Відповідно до пункту 7 Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій, затвердженого розпорядженням АМКУ від 28.11.2012  № 874-р, зведений перелік суб’єктів природних монополій розміщується щомісяця до 20 числа на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua).

Відповідно до статті 21 Закону України «Про інформацію» інформація державних органів та органів місцевого самоврядування - це офіційна документована інформація, яка створюється в процесі поточної діяльності законодавчої, виконавчої та судової влади, органів місцевого самоврядування. Інформація державних органів та органів місцевого самоврядування доводиться до відома заінтересованих осіб шляхом: опублікування її в офіційних друкованих виданнях, розміщення на офіційних сторінках відповідних органів влади у мережі Інтернет або поширення інформаційними службами відповідних державних органів і організацій.

Таким чином, інформація, розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України, щодо переліків суб’єктів природних монополій є офіційною інформацією державного органу.

 

Театр протягом багатьох років отримує теплову енергію у гарячій воді у ПАТ «Київенерго», який є власником прокладених теплових мереж та забезпечує централізоване постачання теплової енергії у місці розташування Театру. Постачання теплової енергії здійснюється за тарифами, затвердженими Київською міською державною адміністрацією.

ПАТ «Київенерго» є суб’єктом природних монополій міста Києва що підтверджено інформацією з веб - сайту Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України.

  7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: 
- Закон України «Про природні монополії»;
- Закон України «Про теплопостачання»;

    -  інформація з веб-сайту Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України станом на 11.12.2013 р.

 
 

 

Заступник Генерального директора,

Голова Комітету з конкурсних торгів                                                              Б.Й.Рябін

 

Секретар ККТ Даниленко О.П., (044)288-31-99

(Наказ по театру від 30.01.13 р. № 34)