ОБҐРУНТУВАННЯ

про застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування. Державне підприємство «Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02224548
1.3. Місцезнаходження: вул. Б. Хмельницького, 5/15-17,  м. Київ, 01001

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного електронна адреса): Даниленко О.П. – начальник служби, м. Київ, вул. Пушкінська, 17, 01001, тел./факс 0442883188.

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі: 31.12.2014.

2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі: 35.11.1 Енергія електрична

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: електрична енергія 562000 кВтгод.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: межа балансової належності.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом  2015 року. 
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи:  Публічне акціонерне товариство «Київенерго»

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00131305.

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: пл. І.Франка, 5, м. Київ, 01001, тел. 0442021588.

4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до пункту 2  частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи;

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі: Діяльність Театру є специфічною, безперебійна робота триває впродовж багатьох років, включаючи вихідні та святкові дні. Постачання електричної енергії за регульованими цінами у місці розташування Театру здійснюється виключно власником електророзподільної мережі ПАТ «Київенерго», який має монопольне становище на ринку постачання електричної енергії у місті Києві і, відповідно, є єдиним постачальником електричної енергії для потреб Театру.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про природні монополії» (далі - Закон) та пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі -  НКРЕКП), затвердженого Указом Президента України від 10.09.2014 № 715, до повноважень НКРЕКП належить формування та ведення реєстру суб'єктів природних монополій, діяльність яких регулюється НКРЕКП.

 

 

 

 

Згідно зі статтею 5 Закону, до сфери діяльності природних монополій віднесено, зокрема, розподіл електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами.

Відповідно до реєстру суб'єктів природних монополій, розміщених на офіційному сайті НКРЕКП за адресою: http://www.nerc.gov.ua/?id=11993, Публічне акціонерне товариство «Київенерго» (код ЄДРПОУ 00131305, м. Київ, пл. І.Франка, буд. 5) здійснює на території міста Києва та Київської області господарську діяльність, що перебуває у стані природної монополії, відповідно до ліцензії АГ № 578469 на право провадження діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами строком дії з 19.09.1996 на необмежений термін.

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі:
- Закон України «Про природні монополії»;
- Закон України «Про електроенергетику»;
- Лист НКРЕКП від 29.10.2014 № 1062/12/61-14.
 
 
 

 

 

 

Заступник Генерального директора                                             Рябін Борис Йосипович