ОБҐРУНТУВАННЯ

                   застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування. Державне підприємство «Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02224548

1.3. Місцезнаходження: вул. Б.Хмельницького, 5, м. Київ, 01001.

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного електронна адреса): Даниленко Олена Петрівна, начальник служби, вул. Пушкінська, 17, м. Київ, 01001, тел./факс (044)2883199.

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі: 19.03.2015 року.

2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі: Послуги щодо друкування, інші, код 18.12.1 (ППД).

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 25 од. (продукція друкована 25 од.).

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 5.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2015 року. 
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи:  ТОВ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ ПОЛЯРІС ГРУП».

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 34762429

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: Чоколівский бульвар, 25, кв.6, м.Київ, 03087, тел.(044)2299109.

4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до пункту 4  частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (надалі – Закон), а саме: замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників.

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі: Замовником двічі був оголошений запит цінових пропозицій на закупівлю послуг щодо друкування, інших (продукція друкована 25 од.): оголошення  №018620 у «ВДЗ» №174(22.01.2015) від 22.01.2015 та оголошення  №044991 у «ВДЗ» №189(11.02.2015) від 11.02.2015. На перших торгах була подана пропозиція лише одним учасником, на других торгах учасники були відсутні. Замовник на підставі абзацу 6 частини 1 статті 30 Закону двічі відмінив процедуру запиту цінових пропозицій та, керуючись положенням пункту 4 частини 2 статті 39 Закону, вирішив застосувати переговорну процедуру закупівлі. 

Зважаючи на нагальну виробничу потребу Театру у виготовленні рекламної друкованої продукції, ТОВ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ ПОЛЯРІС ГРУП» запрошене як учасник, який подав найвигіднішу пропозицію на попередню процедуру закупівлі цієї продукції (оголошення  №210722 у «ВДЗ» №150(15.12.2014),  що була відмінена на підставі абзацу 8 частини 1 статті 30 Закону (до оцінки допущені пропозиції менше двох учасників).

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі:
- інформація про результат від 14.02.2015   №050835 у «ВДЗ» №192(14.02.2015) (звіт № 8 від 23.02.2015),
-  інформація про результат від 26.02.2015 №066808 у «ВДЗ»№ 201(26.02.2015)  (звіт № 9 від 06.03.2015).
 

 

Заступник генерального директора,

Голова комітету з конкурсних торгів                                               Б.Й. Рябін