ОБҐРУНТУВАННЯ

про застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування. Державне підприємство «Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02224548
1.3. Місцезнаходження: 01001 м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 5  

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного електронна адреса): Даниленко О.П.,  начальник служби, вул. Пушкінська, 17, м. Київ, 01001, телефакс (044)288-31-88.

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі: 15.01.2015

2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі: 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: теплова енергія 1300,000 Гкал.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: межа балансової належності.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2015 року.

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи:  Публічне акціонерне товариство «Київенерго».

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00131305.

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: пл. І.Франка, 5, м. Київ, 01001, 0442021588.

4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до пункту 2  частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі: Монопольне становище на ринку постачання теплової енергії у місті Києві займає ПАТ «Київенерго» і, відповідно, є єдиним постачальником теплової енергії для потреб Театру.

Відповідно до Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), затвердженого Указом Президента України від 10.09.2014 № 715, НКРЕКП, зокрема, формує та веде реєстр суб'єктів природних монополій, діяльність яких нею регулюється.

Згідно зі статтями 5 та 6 Закону України «Про природні монополії» до сфери діяльності суб'єктів природних монополій віднесено, зокрема, транспортування теплової енергії, а виробництво та постачання теплової енергії віднесено до суміжних ринків.

Публічне акціонерне товариство «Київенерго» має ліцензії серії АД № 041822 на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), серії АД № 041823 на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та серії АД № 041824 на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії строком дії п'ять років з 20.09.2012, є суб'єктом природних монополій у сфері транспортування теплової енергії та суб'єктом господарювання, який здійснює господарську діяльність на суміжному ринку з виробництва та постачання теплової енергії на території міста Києва.

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі:
- Закон України «Про природні монополії»;
- Закон України «Про теплопостачання»;
- Лист НКРЕКП від03.11.2014 № 1289/65/61-14
 
 
 

 

 

 

Заступник Генерального директора                                             Рябін Борис Йосипович