ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування процедури закупівлі в одного учасника

 

     1. Замовник:

     1.1. Найменування. Державне підприємство «Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки»

     1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02224548.

     1.3. Місцезнаходження. м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 5, 01001

  1.4. Посадова  особа  замовника,  відповідальна за проведення закупівлі (прізвище,  ім'я,  по батькові,  посада та адреса, номер телефону  та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Даниленко Олена Петрівна, начальник служби паспортизації,  тендерних процедур та орендних відносин. М. Київ, вул. Пушкінська 17.  (044)288-31-99, odanylenko@ukr.net

  1.5. Головний  розпорядник  коштів або орган, до сфери управління якого належить   замовник  (повне  найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Міністерство культури України,  код 37535703

     1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних  торгів  замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника. 26 грудня 2012 р.

     2. Джерело фінансування закупівлі. бюджетні кошти, кошти підприємства

     3. Інформація про предмет закупівлі:

     3.1. Найменування предмета закупівлі. 35.11.1. Енергія електрична

  3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 626 тисяч кВт год.

     3.3. Місце  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг. м. Київ, вул. Б.Хмельницького - Пушкінська, 5/15-17.

     3.4. Строк  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг. січень – грудень 2013 р.

4. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:

     4.1. Повне найменування юридичної особи або  прізвище,  ім'я, по батькові фізичної особи. Публічне акціонерне товариство «Київенерго»

     4.2. Ідентифікаційний   код/реєстраційний   номер облікової картки платника податків. 00131305

     4.3. Місцезнаходження юридичної особи  або  місце  проживання фізичної особи, телефон, телефакс: 01001, м. Київ, пл.. Франка, 5. Тел. 201-07-16

     5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: відповідно до пункту 2  частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 № 2289-VI, а саме: відсутність  конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи   надані   тільки   певним   постачальником   (виконавцем),  за відсутності при цьому альтернативи.

6. Причини та обставини, якими  керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника: Діяльність театру є специфічною, безперебійна робота триває впродовж багатьох років, включаючи вихідні та святкові дні. Постачання електричної енергії за регульованими цінами у місці розташування театру здійснюється виключно власником електророзподільної мережі ПАТ «Київенерго», який є суб’єктом природних монополій міста Києва, що підтверджено інформацією з веб - сайту Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України.

  7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі. 
- Закон України «Про природні монополії»;
- Закон України «Про електроенергетику»;
 
 

 

Заступник Генерального директора,

Голова Комітету з конкурсних торгів                                                              Б.Й.Рябін

 

Секретар ККТ Полозюк С. М., (044)288-31-99

(Наказ по театру від 13.09.10 р. № 190)