РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (станом на 10 травня 2012 року) на 2012 рік

Державного підприємства «Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки», ЄДРПОУ 02224548

 

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ (для бюджетних коштів) 

Джерело фінансування 

Очікувана вартість предмета закупівлі 

Процедура закупівлі 

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі 

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) 

Примітки 

Послуги лікувальних закладів (послуги пункту охорони здоров’я)

 

Кошти підприємства

498 060,02 грн. (чотириста дев’яносто вісім тисяч шістдесят грн. 02 коп.)

Закупівля у одного учасника

Листопад 2011 р.

 

 

Послуги з захисту цивільного населення

1310

Кошти Держ. бюджету, кошти підприємства в співвідношенні 2/5

605 417,81 грн. (шістсот п’ять тисяч чотириста сімнадцять грн. 81 коп.)

Закупівля у одного учасника

Листопад 2011 р.

 

 

Постачання водяної пари та гарячої води (включно з холодоагентом)

1310

 Кошти Держ. бюджету, кошти підприємства в співвідношенні 1/4

1 053 489,50 грн. (один мільйон п’ятдесят три тисячі чотириста вісімдесят дев’ять грн. 50 коп.)

Закупівля у одного учасника

Грудень 2011 р.

 

 

Електрична енергія

1310

Кошти Держ. бюджету, кошти підприємства в співвідношенні 1/2

731 565,60 грн. (сімсот тридцять одна тисяча п’ятсот шістдесят п’ять грн. 60 коп.)

Закупівля у одного учасника

Грудень 2011 р.

 

 

Продукція друкована інша

 

Кошти підприємства

264 600,00 (двісті шістдесят чотири тисячі шістсот грн. 00 коп.)

 

Відкриті торги

Грудень 2011 р.

 

Торги відмінено

Послуги з прибирання будинків:

1 лот – послуги з прибирання будинків.

2 лот – послуги з дезінфекції та дезінсекції.

1310

Кошти Держ. бюджету, кошти підприємства в співвідношенні 7/12

 

 

104 095,00 грн. (сто чотири тисячі дев’яносто п’ять грн. 00 коп.)

 

11 760,00 грн. (одинадцять тисяч сімсот шістдесят грн. 00 коп.)

Запит цінових пропозицій

Листопад 2011 р.

 

 

Послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки:

1 лот – послуги з охорони будівель, споруд та майна.

 

2 лот – послуги з охорони касирів.

3 лот – послуги, що надаються за сигналом тривоги.

1310

Кошти Держ. бюджету, кошти підприємства в співвідношенні 7/12

 

 

 

 

104 749,20 грн. (сто чотири тисячі сімсот сорок девять грн. 20 коп.)

 

 

1 035,84 грн. (одна тисяча тридцять п’ять грн. 84 коп.)

 

 

 

16 000,00 грн. (шістнадцять тисяч грн. 00 коп.)

 

 

Запит цінових пропозицій

Листопад 2011 р.

 

 

 

 

 

Без ПДВ

 

Лот № 3 відмінено.

Оголошено повторно

Лампи електричні та устаткування освітлювальне:

1 лот – лампи електричні постановочні

2 лот - лампи електричні інтер’єрні

1310

Кошти Держ. бюджету, кошти підприємства в співвідношенні 1/5

 

 

140 000,00 грн. (сто сорок тисяч грн. 00 коп.)

 

 

59 000,00 грн. (п’ятдесят дев’ять тисяч.. грн. 00 коп.)

Запит цінових пропозицій

Лютий 2012 р.

 

 

Роботи ізоляційні (послуги з вогнезахисного просочення м’яких і твердих конструкцій та декорацій)

1310

Кошти Держ. бюджету, кошти підприємства в співвідношенні 1/3

152 096,00 грн. сто п’ятдесят дві тисячі дев’яносто шість грн. 00 коп.)

Відкриті торги

Січень 2012 р.

 

 

Продукти нафто перероблення рідкі

1 лот – пальне для автотранспорту.

2 лот – мастила та масла автомобільні

 

Кошти підприємства

 

 

336 660,00 грн. (триста тридцять шість тисяч шістсот шістдесят грн. 00 коп.)

 

 

40 000,00  грн. (сорок тисяч грн. 00 коп.)

Відкриті торги

Листопад 2011 р.

 

Торги не відбулися

Торги відмінено

Послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки: (послуги, що надаються за сигналом тривоги).

1310

Кошти Держ. бюджету, кошти підприємства в співвідношенні 7/12

 

 

12 742,00 грн. (дванадцять тисяч сімсот сорок дві грн. 00 коп.)

 

 

Запит цінових пропозицій

Січень 2012 р.

 

 

Продукти нафто перероблення рідкі  (мастила та масла автомобільні)

 

Кошти підприємства

40 000,00  грн. (сорок тисяч грн. 00 коп.)

Відкриті торги

Січень 2012 р.

 

 

 

 

 

Торги відмінено

Послуги з лікарської практики (проведення медичного огляду працівників Театру)

 

Кошти підприємства

29 744,84 грн. (двадцять дев’ять тисяч сімсот сорок чотири грн. 84 коп.)

Відкриті торги

Березнеь 2012 р.

 

 

Продукція друкована інша

1310

Кошти Держ. бюджету, кошти підприємства в співвідношенні 1/7

199 900,00 (сто дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот грн. 00 коп.)

Запит цінових пропозицій

Лютий 2012 р.

 

 

Продукти нафто перероблення рідкі (пальне для автотранспорту)

 

Кошти підприємства

 

342900,00 грн. (триста сорок дві тисячі дев’ятсот грн. 00 коп.)

 

Відкриті торги

Березень 2012 р.

 

 

Апаратура передавальна, код 32.20.1

2410

Кошти Держ. бюджету

260 000,00 грн. (двісті шістдесят тисяч грн. 00 коп.)

Відкриті торги

Травень 2012 р.

 

 

Продукти нафто перероблення рідкі  (мастила та масла автомобільні)

 

Кошти підприємства

51 300,00 грн. (п’ятдесят одна тисяча триста грн. 00 коп.)

Закупівля у одного учасника

Квітень  2012 р.

 

 

Послуги, що пов’язані з базами даних (реалізація театральних квитків через ЄАСО)

 

Кошти підприємства

170 000,00 (сто сімдесят тисяч грн. 00 коп.)

Закупівля у одного учасника

Квітень  2012 р.

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 10 травня 2012 р. № 42.

 

Голова комітету з конкурсних торгів 

Рябін Б. Й.
(прізвище, ініціали) 

_______________
      (підпис)                               М. П. 

Секретар комітету з конкурсних торгів 

Полозюк С.М.
(прізвище, ініціали) 

_______________
        (підпис)