Учаснику запиту цінових пропозицій

на закупівлю обладнання для модернізації технологічних комплексів

(за списком)

 

 

 Исх. №  ____  від  05.08.2011 

 

 

 

 

 

 

Державне підприємство «Національний  академічний театр російської драми імені Лесі Українки» планує у 2011 році закупити обладнання для модернізації технологічних комплексів (звукотехнічне обладнання, 12 найменувань), детальну інформацію щодо яких наведено у технічному завданні.

З метою додержання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» надсилаємо Вам запит цінових пропозицій та просимо надати цінову пропозицію  на послуги, наведені у технічному завданні (Додаток 1) у термін, зазначений у запиті (до 11-00 05 вересня 2011 р.), особисто або поштою.

Просимо до пропозиції додати завірені Вашою печаткою копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки з органів статистики (ЄДРПОУ),  статуту, довідки платника податків.

В ціну товару включаються витрати на сплату податків та інших зборів, обов’язкових платежів.

Цінову пропозицію просимо надати у письмовій формі згідно з додатком 2 за підписом уповноваженого керівника, прошиту разом з необхідними установчими документами, пронумеровану, у запечатаному конверті. 

Будемо вдячні за відповідь на наше звернення.

Додаток: технічне завдання на  1 арк., форма пропозиції – на 1 арк., запит цінових пропозицій на 1 арк.

 

З повагою,

 

         Заступник Генерального директора                                         Б.Й.Рябін 

 

 

288-31-99

Даниленко

 

 

 

 

 

Додаток  № 1

До запиту №  513  від 05.08.2011

 

Технічне завдання

до запиту цінових пропозицій

щодо закупівлі послуг з лікарської практики

 

 

Технічне завдання

 

В терміни, обумовлені договором, але не пізніше 31 грудня 2011 року, переможець торгів на закупівлю обладнання для модернізації технологічних комплексів (звукотехнічне обладнання) має передати у власність Театру наступне обладнання:

Назва

Кількість

1

2-х смугова активна студіцйна акустична система фазоінвертотного типу GENELEC 1032 A, або еквівалент

2

2

Акустична система YAMAHA R12M, або еквівалент (широкосмуговий монітор)

4

3

Двоканальний підсилювач потужності типу Crown XTI 1000, або еквівалент

2

4

Гранично площинний мікрофон кардіодної направленості PZM C680BL, або еквівалент

2

5

Мікрофон для монтажу в поверхню кругової направленості типу PZM C562CM, або еквівалент

2

6

Пасивна акустична система типу YAMAHA A 15, або еквівалент

4

7

Процесор звукових ефектів T.C.Elektronic M One XL, або еквівалент

2

8

Мікрофон студійний Neumann M 147 Tube, або еквівалент

2

9

Стереопара KM 184 D Stereo, або еквівалент

1

10

Мікрофонний преамп TL Audio VC-C1, або еквівалент

1

11

Пристрій вводу/виводу RME HDSP 9652, або еквівалент

1

12

Підсилювач звукового сигналу "Apart MA 125", або еквівалент з трансформаторним виходом та Р = 125 Вт (з пристроєм компадування та експодування сигналу)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

До запиту №  513  від  05.08.2011  

 

Цінова пропозиція

 

Від: _____________________________________________________________

 

Кому: ДП «Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки», 01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 5/15

Предмет закупівлі:  обладнання для модернізації технологічних комплексів (звукотехнічне обладнання, 12 найменувань)

Вивчивши запрошення учасникам процедури запиту цінових пропозицій, одержання якого цим засвідчується, ми, що нижче підписалися, приймаємо та погоджуємось з усіма умовами процедури закупівлі та пропонуємо поставити обладнання для модернізації технологічних комплексів (звукотехнічне обладнання, 12 найменувань) відповідно до запиту Театру  на загальну суму, з урахуванням ПДВ

___________________                                     (сума прописом)  гривень,

 

 

 

 

Ми зобов'язуємось у випадку акцепту нашої цінової пропозиції надати зазначені послуги відповідно до умов, зазначених у запрошенні.

Ми згодні дотримуватись положень дійсної цінової пропозиції протягом 120 днів, починаючи з дати, установленої, як день розкриття цінових пропозицій. Ця цінова  пропозиція буде залишатися обов’язковою для нас і може бути прийнята в будь-який момент до закінчення зазначеного періоду.

До того часу, поки не буде підписано офіційного Договору про закупівлю, наша цінова пропозиція з Вашим письмовим акцептом будуть вважатися такими, що мають силу Договору між нами.

 

Датовано «___» ________________ 2011 р.

 

 _________    МП       ___________       __________

[Посада]                       [Підпис]                       ПІБ          

(Особа, яка має всі повноваження підписати цінову пропозицію від імені і за дорученням)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3

До запиту №  513  від  05.08.2011 

 

ЗАПИТ

цінових пропозицій

 

1. Замовник:

1.1. Найменування: ДП «Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки» 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02224548.

1.3. Місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 5/15

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 35238001000843 Управлінні Держказначейства у м. Києві, МФО 820019; р 26001000027001 в ПАТ “Укрсоцбанк”, МФО 300023

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Даниленко Олена Петрівна  телефон /факс   (044) 288-31-99

1.6. Головний розпорядник коштів: Міністерство культури і туризму України, ЄДРПОУ 00013333

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету, кошти підприємства

3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.rusdram.com.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: обладнання для модернізації технологічних комплексів

2.Опис предмета закупівлі чи його частин: звукотехнічне обладнання, 12 найменувань.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг:  вересень - грудень 2011 р.

6. Основні умови договору: відповідно до статті 41 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

7. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів.

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце: за адресою замовника, поштою або особисто (кабінет  68)
8.2. Строк: до  11-00   05 вересня 2011 р.  

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце:  м. Київ, вул. Пушкінська, 17, каб. 68
9.2. Дата:   05 вересня 2011 р.    

9.3. Час:    11-30.

10. Додаткова інформація: Даниленко Олена Петрівна,  тел./факс 288-31-99,

 e-mail:  odanylenko@ukr.net.

 

Заступник Генерального директора,

Голова Комітету з конкурсних торгів                                                       Б.Й.Рябін