Учаснику запиту цінових пропозицій

на закупівлю послуг з проведення розслідувань

і забезпечення безпеки (3 лоти)

                                                                   (за списком)

 

26.12.2012 р.  Вих. №

                                                                                 

 Державне підприємство «Національний   академічний театр російської драми імені Лесі Українки» планує у 2013 році закупити послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки (3 лоти), код 74.60.1, за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького – Пушкінська, 5/15 – 17.

З метою додержання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» надсилаємо Вам запит цінових пропозицій та у відповідності до наведених в Додатку 1 опису задач охорони просимо надати цінову пропозицію на зазначені послуги за формою (Додаток 2) з урахуванням вимог, зазначених  у нашому запиті (Додаток 3) та переліку необхідних документів, наведених у Додатку 4.  Дозволяється надавати цінову пропозицію  на окремий лот із зазначенням на конверті («1-й лот», або «2-й лот» тощо).

 

Пропозиції просимо надати  до 11-00 22 січня  2013 р.  особисто або поштою. Відкриття пропозицій відбудеться  об 11-30  22 січня  2013 р. у каб. 53.

Додатково інформуємо, що оплата буде здійснюватися щомісяця за фактом надання послуг. В ціну включаються витрати на сплату податків та інших зборів і обов’язкових платежів. Усі інші умови юридичних взаємовідносин узгоджуються при підписанні договору згідно з чинним законодавством.

Цінову пропозицію просимо надати у письмовій формі згідно з додатком 2 за підписом уповноваженого керівника, прошиту, пронумеровану у запечатаному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі. На конверті просимо зазначити повне найменування і місцезнаходження Замовника; назву предмета закупівлі відповідно до Запиту цінових пропозицій; повне найменування Учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), номер телефону, телефаксу та електронної адреси (за наявності), а також ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер);  зазначення ПІБ контактної особи та її телефон. Конверт просимо помаркувати: «Не відкривати до початку розкриття Цінових пропозицій» (або вказати дату та час розкриття)

        Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття Цінової пропозиції. 

Будемо вдячні за відповідь на наше звернення.

Додаток 1 -  опис задач охорони на 1 арк.,

Додаток 2 -  форма пропозиції  на 1 арк.,

Додаток 3 -  запит цінових пропозицій на 1 арк.

Додаток 4 – перелік необхідних документів

 

 

З повагою,

Заступник Генерального директора                                                     Б.Й.Рябін 

 

Додаток 1 до листа від  26.12.2012 № ___

 

Опис завдань охорони

 

ДП «Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки» (далі – Замовник) протягом березня - грудня 2013 року планує забезпечити фізичну  охорону майна, будівель і споруд театру , особисту охорону та комплекс послуг, що надаються за сигналом тривоги, за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького – Пушкінська, 5/15 – 17.

Від Учасника вимагається забезпечення конфіденційності, професійності та наявності відповідних ліцензій.

Лот № 1 «послуги з охорони майна, будівель та споруд Театру»: Послуги з охорони будівель, споруд та майна театру виконуються шляхом перебування на посту біля службового входу в театр і патрулювання театру та прилягаючої до нього території з метою запобігання несанкціонованому адміністрацією вторгненню до театру сторонніх осіб, дотримання відвідувачами та орендарями правил поведінки в громадських місцях, а також забезпечення суворого пропускного режиму при заїзді/виїзді автотранспорту на територію/з території внутрішнього двору та парковки театру.

Зазначені дії виконуються однією особою цілодобово та однією особою з 18 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв.

Лот № 2 «Послуги з охорони касирів»: послуги з забезпечення особистої безпеки та охорони від протиправних посягань на працівника Замовника шляхом його супроводження в автотранспорті Замовника кваліфікованим охоронцем за окремими замовленнями Замовника (8 годин на місяць).

Лот № 3 «Послуги, що надаються за сигналом тривоги»:  обслуговування наявних технічних засобів, призначених для передачі на пульт централізованого спостереження сповіщень про проникнення на об’єкт чи порушення цілісності його огороджувальних конструкцій на об’єкті «Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки» та забезпечення охорони майна на об’єкті після спрацювання  сигналізації у двох окремих приміщеннях Театру.

 

 

 

 

 

Додаток №2 до листа від  26.12.2012 № ___

 

Цінова пропозиція

 

Від: _____________________________________________________________

 

Кому: ДП «Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки». 01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 5

 

Предмет закупівлі:    послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки (3 лоти), код 74.60.1

 

Вивчивши запрошення учасникам процедури запиту цінових пропозицій, одержання якого цим засвідчується, ми, що нижче підписалися, приймаємо та погоджуємось з усіма умовами процедури закупівлі та пропонуємо надати у 2013 році послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки (3 лоти) відповідно до запиту Театру  на загальну суму, з урахуванням ПДВ

__________________________________         (сума прописом)  гривень,

 

Ми зобов'язуємось у випадку акцепту нашої цінової пропозиції надати необхідні послуги відповідно до умов, зазначених у запрошенні.

Ми згодні дотримуватись положень дійсної цінової пропозиції протягом 120 днів, починаючи з дати, установленої, як день розкриття цінових пропозицій. Ця цінова  пропозиція буде залишатися обов’язковою для нас і може бути прийнята в будь-який момент до закінчення зазначеного періоду.

До того часу, поки не буде підписано офіційного Договору про закупівлю, наша цінова пропозиція з Вашим письмовим акцептом будуть вважатися такими, що мають силу Договору між нами.

 

Датовано “___” ________________ 2013 р.

 

 _________    МП               ___________       __________

[Посада керівника]                       [Підпис]                       ПІБ          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до листа

від 26.12.2012 № ___

ЗАПИТ

цінових пропозицій

 

1. Замовник:

1.1. Найменування: ДП «Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки» 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02224548.

1.3. Місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 5

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 26008031257273, р/р 35238001000843

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Даниленко Олена Петрівна, начальник служби паспортизації,  тендерних процедур та орендних відносин, (044)288-31-99, odanylenko@ukr.net

1.6. Головний розпорядник коштів: Міністерство культури України, ЄДРПОУ 37535703

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства, бюджетні кошти

3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.rusdram.com.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки (3 лоти), код 74.60.1

2.Опис предмета закупівлі чи його частин:

Лот № 1 - послуги з охорони майна, будівель та споруд Театру;

Лот № 2 – послуги з охорони касирів;

Лот № 3 – послуги, що надаються за сигналом тривоги.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг:  березень - грудень 2013 р.

6. Основні умови договору: відповідно до статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

7. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів.

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце: за адресою замовника, поштою або особисто (кабінет  68)
8.2. Строк: до  11-00   22 січня  2013 р.  

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце:  м. Київ, вул. Пушкінська, 17, каб. 53
9.2. Дата:   22 січня 2013 р.    

9.3. Час:    11-30.

10. Додаткова інформація: Даниленко Олена Петрівнател./факс 288-31-99,

e-mail:  odanylenko@ukr.net

 

 

 

Голова Комітету з конкурсних торгів                                                   Б.Й.Рябін

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4 до листа

від  26.12.2012 № ___

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

 

Вимоги запиту цінових пропозицій Замовника

Перелік необхідних документів та інформації щодо відсутності підстав для відмови Учаснику в участі у процедурі закупівлі.

1

1.1.Реєстр документів, що входять до складу цінової пропозиції з визначенням сторінок (аркушів).

1.2. Пропозиція

2. Документи, що відповідають вимогам, встановленим статтею 17 Закону

2.1. Довідка, складена у довільній формі про те, що Посадову особу (керівника) Учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення

 

2.2. Оригінал Витягу з реєстру автоматизованого обліку громадян України, виданий Міністерством внутрішніх справ України, про те, що Фізична особа, яка є Учасником, до кримінальної відповідальності не притягується, засудженою  за кримінальними справами не значиться та в розшуку не перебуває, дійсну на день розкриття Цінової пропозиції.

2.3. Оригінал Витягу з реєстру автоматизованого обліку громадян України, виданий Міністерством внутрішніх справ України, про те, що службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, до кримінальної відповідальності не притягується, засудженою  за кримінальними справами не значиться та в розшуку не перебуває, дійсну на день розкриття Цінової пропозиції.

2.4. Інформаційна довідка (оригінал чи нотаріально завірена копія), що підтверджує відсутність Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видану не раніше 30-денного строку до фактичної дати розкриття пропозиції конкурсних торгів, видана  органом Міністерства юстиції України.

2.5. Оригінал або нотаріально завірена Довідка з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсна на день розкриття пропозиції.

2.6. Копію Статуту або іншого установчого документу, завірена Учасником.

2.7. Копія свідоцтва про державну реєстрацію завірені Учасником, або  Витяг з ЄДРПОУ (оригінал).

2.8. Копія довідки з органів статистики ЄДРПОУ (витягу), завірена Учасником

2.9.Документ, що підтверджує повноваження керівника Учасника процедури закупівлі щодо підпису Договору про закупівлю (завірена копія виписки з протоколу засновників та наказу про призначення,  доручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів – у разі, якщо Договір буде підписувати не керівник).

2.10. Оригінал або завірена копія доручення (довіреності) на право укладання Договору про закупівлю (у разі, якщо Договір про закупівлю підписується не керівником Учасника).

2.11.Довіреність  на представника Учасника (посадову або службову), яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі та підписувати документи, пов’язані з процедурою закупівлі.  

3. Інші документи

3.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про Учасника (сторінка Пропозиції Учасника, яка має бути в Пропозиції Учасника наступною за Реєстром та пропозицією):

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, електронна пошта, телефон, факс);

б) керівництво (посада, ПІБ, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

г) дані щодо обслуговуючого банку та рахунків Учасника;

д) відомості про осіб (ПІБ, посада, контактний телефон), уповноважених представляти інтереси Учасника та які мають право підписувати юридичні документи щодо виконання  зобов’язань за результатами торгів.

є)  відомості про особу (ПІБ, посада), що завіряє копії документів Пропозиції Учасника

3.2. Копія довідки про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП)

3.3. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податків ІПН (для юридичних осіб - платників ПДВ) або копія свідоцтва про сплату єдиного податку.

3.4.Ліцензія на здійснення діяльності, передбаченої цим запитом.

3.5. Відгуки клієнтів Учасника (не менше 2-х).

 

 

 

Копії документів, які не завіряються нотаріально, мають бути завірені печаткою Учасника з зазначенням «відповідає оригіналу» дати, посади та підписом уповноваженої особи учасника.

Під час проведення процедури закупівлі всі документи, що готуються Учасником, викладаються українською мовою.  У разі подання Учасником у складі Цінової пропозиції документів (оригіналів або їх копій, завірених Учасником), які було видано іншими установами (організаціями, підприємствами)  російською мовою, такі  документи можуть бути надані Учасником  без перекладу на українську мову.

На оригіналах документів, виданих іншими органами підпис уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі та відбитки печатки Учасника ставити не потрібно.