Учаснику запиту цінових пропозицій на закупівлю обладнання

код 27.12.3 (31682000-0),

пульт керування світлом

 

(за списком)

№ 233 від 23.05.2016

 

ДП «Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки» інформує про внесення змін до запиту цінових пропозицій на закупівлю у 2016 році пульта керування світлом, код 27.12.3 (31682000-0), а саме:

вважати кінцевий строк подачі пропозицій – 02.06.2016 об 11:00 та час розкриття пропозицій02.06.2016 об 11:30.

Також, інформуємо про внесення змін у Додаток №2 до запиту, який надсилаємо в новій редакції.

 

Додаток №2 на 1 арк.

 

Заступник генерального директора                                         Б.Й. Рябін


 

Додаток № 2 (нова редакція)

до листа №230 від 20.05.2016 р.

Цінова пропозиція

Від: _____________________________________________________________

Кому: ДП «Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки», вул. Б. Хмельницького, 5, м. Київ, 01001.

Предмет закупівлі: пульт керування світлом, код 27.12.3 за ДК 016:2010 (31682000-0  за ДК 021:2015).

Вивчивши запрошення учасникам процедури запиту цінових пропозицій, одержання якого цим засвідчується, ми, що нижче підписалися, приймаємо та погоджуємось з усіма умовами процедури закупівлі та пропонуємо надати у 2016 році такий Товар  відповідно до запиту Театру  на загальну суму без ПДВ___________________________  (сума прописом)  гривень, ПДВ __________:

Загальна ціна пропозиції з ПДВ ___________________________(сума прописом) гривень

 

Назва товару

Вартість без ПДВ, тис. грн.

Вартість з ПДВ, тис. грн.

 

 

 

 

 

Гарантійний строк експлуатації обладнання  ___________________

 

Ми зобов'язуємось у випадку акцепту нашої цінової пропозиції виконувати замовлення та постачати необхідну продукцію відповідно до умов, зазначених у запрошенні.

Ми згодні дотримуватись положень дійсної цінової пропозиції протягом 120 днів, починаючи з дати, установленої, як день розкриття цінових пропозицій. Ця цінова  пропозиція буде залишатися обов’язковою для нас і може бути прийнята в будь-який момент до закінчення зазначеного періоду.

До того часу, поки не буде підписано офіційного Договору про закупівлю, наша цінова пропозиція з Вашим письмовим акцептом будуть вважатися такими, що мають силу Договору між нами.

 

Датовано “___” ________________ 2016 р.

 

 Керівник_________    МП*       ___________       __________

[Посада]                       [Підпис]                       ПІБ          

 *  -  не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством