Учаснику запиту цінових пропозицій

на закупівлю послуг щодо друкування, інших

(продукції друкованої), код 18.12.1.

                                                                   (за списком)

Запрошення  учасникам

102          від 11.02.15

 Державне підприємство «Національний   академічний театр російської драми імені Лесі Українки» планує у 2015 році (протягом 2015 року) закупити послуги щодо друкування інші (продукцію друковану), код 18.12.1. за ДК 016:2010 у відповідності до статті 36 Закону «Про здійснення державних закупівель».

З метою додержання вимог Закону надсилаємо Вам запит цінових пропозицій та просимо надати цінову пропозицію на зазначену продукцію у відповідності до наведеного в Додатку 1 опису продукції за формою (Додаток 2) з урахуванням вимог, зазначених  у нашому запиті (Додаток 3) та переліку необхідних документів, наведених у Додатку 4. 

Пропозиції просимо надати  до 11-00  23 лютого  2015 р. особисто або поштою. Розкриття пропозицій відбудеться  23 лютого 2015 р. об 11-30 за адресою вул. Пушкінська, 17, у каб. 53.

Додатково інформуємо, що оплата буде здійснюватися за фактом поставки окремих партій продукції (не рідше ніж раз у квартал). Ціни мають бути зазначені з урахуванням витрат на  виготовлення відповідного виробу, доставки товару за адресою замовника, а також податків, зборів та обов’язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені.  Також у разі наявності імпортної складової  у вартості товару просимо надати розрахунок ціни на друковану продукцію. Усі інші умови юридичних взаємовідносин узгоджуються при підписанні договору згідно з чинним законодавством та цим листом.

Цінову пропозицію просимо надати у письмовій формі згідно з додатком 2 за підписом уповноваженого керівника, прошиту, пронумеровану у запечатаному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки  учасника процедури закупівлі (ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством) за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) . На конверті просимо зазначити повне найменування і місцезнаходження Замовника; назву предмета закупівлі відповідно до Запиту цінових пропозицій; повне найменування Учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), номер телефону, телефаксу та електронної адреси (за наявності), а також ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер);  зазначення ПІБ контактної особи та її телефон. Конверт просимо промаркірувати: «Не відкривати до початку розкриття  Цінових пропозицій» (або вказати дату та час розкриття)

        Якщо конверт не запечатаний або не промаркірований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття Цінової пропозиції. 

Будемо вдячні за відповідь на наше звернення.

Додаток 1 -  технічне завдання (специфікація) на 1 арк.,

Додаток 2 -  форма пропозиції  на 1 арк.,

Додаток 3 -  запит цінових пропозицій на 1 арк.

Додаток 4 – перелік необхідних документів, які додаються до складу пропозиції.

 

Заступник генерального директора                                                     Б.Й.Рябін 

 

 

Додаток 1 до листа № 102     від  11.02.2015 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (специфікація)

 

Переможець торгів протягом 2015 року зобов’язується продати Театру за безготівковим розрахунком таку друковану продукцію:

1.      Всього 25 одиниць 

н/п

Найменування продукції

Одиниці виміру

Кількість примірн. у накладі

Кількість

накладів

Загальна кількість

 

Широкоформатний друк

 

 

 

 

1

  Банер  6х 10 м, повно кольоровий, матовий  литий,

  510 гр., макет Замовника, матеріал  Виконавця

од.

1

5

5

2

  Банер 2,5 х 8,5 м повно кольоровий, матовий  литий,

  510 гр., макет Замовника, матеріал  Виконавця

од.

1

10

10

3

  Плакат 2 х 3м, самоклеюча плівка Oracal 640  повно кольоровий, макет Замовника, матеріал  Виконавця

од.

1

5

5

4

  Плакат 1,55 х 2,76 м самоклеюча плівка Oracal 640 

  повно кольоровий, макет Замовника, матеріал  Виконавця

од.

1

5

5

 

Разом

од.

 

 

25

 

Остаточно виводиться ціна за одиницю товару, що зазначена у цьому технічному завданні, а також усієї пропозиції в цілому.

Cтрок виготовлення Товару – 2  робочих дні  з моменту затвердження макету.

 

 

Додаток № 2 до листа №102  від 11.02.2015 р.

Цінова пропозиція

Від: _____________________________________________________________

Кому: ДП «Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки», вул. Б. Хмельницького, 5, м. Київ, 01001.

Предмет закупівлі:    Послуги щодо друкування, інші (продукція друкована),  код 18.12.1

Вивчивши запрошення учасникам процедури запиту цінових пропозицій, одержання якого цим засвідчується, ми, що нижче підписалися, приймаємо та погоджуємось з усіма умовами процедури закупівлі та пропонуємо надати у 2015 році послуги щодо друкування, інші (продукцію друковану), відповідно до запиту Театру 

на загальну суму без ПДВ_____________________________________  (сума прописом)  гривень, __________ ПДВ,

Загальна ціна пропозиції з ПДВ ___________________________(сума прописом) гривень

У тому числі:

Найменування  продукції (товару)

Одиниці виміру

Кількість

Ціна за одиницю, грн., з ПДВ

Загальна вартість, грн., з ПДВ

У тому числі:

 

 

 

 

.............................................................................................

..............................................................................................................

УСЬОГО

 

 

Ми зобов'язуємось у випадку акцепту нашої цінової пропозиції виконувати замовлення та постачати необхідну продукцію відповідно до умов, зазначених у запрошенні.

Ми згодні дотримуватись положень дійсної цінової пропозиції протягом 120 днів, починаючи з дати, установленої, як день розкриття цінових пропозицій. Ця цінова  пропозиція буде залишатися обов’язковою для нас і може бути прийнята в будь-який момент до закінчення зазначеного періоду.

До того часу, поки не буде підписано офіційного Договору про закупівлю, наша цінова пропозиція з Вашим письмовим акцептом будуть вважатися такими, що мають силу Договору між нами.

Датовано “___” ________________ 2015 р.

 

 Керівник_________    МП*       ___________       __________

[Посада]                       [Підпис]                       ПІБ           

*  -  не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством

 

 

Додаток 3 до листа №102

від 11.02.2015 р.

ЗАПИТ  ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

1. Замовник.

     1.1. Найменування: ДП «Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки»

     1.2. Код за ЄДРПОУ: 02224548.

     1.3. Місцезнаходження: вул. Б.Хмельницького, 5, м. Київ, 01001.

     1.4. Реєстраційний рахунок замовника: № 26001000027001 у ПАТ “Укрсоцбанк”, вул. Саксаганського, 14, м. Київ, 01033, Старокиївське відділення м. Києва, МФО 300023

     1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса): Даниленко О.П., начальник служби, вул. Пушкінська 17, м. Київ, 044-288-31-99, odanylenko@ukr.net

 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 70000,00 грн. (сімдесят тисяч гривень 00 коп.)

 

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.rusdram.com.ua

 

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі: Послуги щодо друкування, інші, код 18.12.1 (ППД).

4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри:

 Продукція друкована 25 од.

4.3. Місце поставки товарів або надання послуг: м. Київ,
Б.Хмельницького, 5.

4.4. Строк поставки товарів або надання послуг: протягом 2015 року.

 

5. Основні умови договору: відповідно до статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель». Поставка буде здійснюватись окремими партіями протягом року, інші вимоги викладені в листі учасникам.

 

6. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів.

 

7. Подання цінових пропозицій.

7.1. Місце та спосіб подання: м. Київ, вул. Пушкінська, 17, каб. 68,
вн.тел.40-73, особисто або поштою.

7.2. Строк: 23.02.2015 до 11:00. 

 

8. Розкриття цінових пропозицій.

8.1. Місце: м. Київ, вул. Пушкінська, 17,  каб. 53.

8.2. Дата: 23.02.2015

8.3. Час: 11:30.

 

9. Додаткова інформація: способи зв'язку для отримання додаткової інформації -  тел./факс (044)288-31-99 з процедурних питань,

 тел.(044)235-50-87 з видавничих питань.

 

 

 

 

Додаток 4 до листа №102

від 11.02.2015 р.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

 

Вимоги запиту цінових пропозицій Замовника

Перелік необхідних документів та інформації щодо відсутності підстав для відмови Учаснику в участі у процедурі закупівлі.

1

1.1.Реєстр документів, що входять до складу цінової пропозиції з визначенням сторінок (аркушів).

1.2. Пропозиція

1.3. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про Учасника (сторінка Пропозиції Учасника, яка має бути в Пропозиції Учасника наступною за Реєстром та пропозицією):

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, електронна пошта, телефон, факс);

б) керівництво (посада, ПІБ, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

г) дані щодо обслуговуючого банку (банків) та рахунків Учасника;

д) відомості про осіб (ПІБ, посада, контактний телефон), уповноважених представляти інтереси Учасника та які мають право підписувати юридичні документи щодо виконання  зобов’язань за результатами торгів.

1.4. Документ, що підтверджує повноваження керівника Учасника процедури закупівлі щодо підпису Договору про закупівлю (завірена копія виписки з протоколу засновників або наказу про призначення,  доручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів).

1.5.Довіреність  на представника Учасника (посадову або службову), яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі та підписувати документи, пов’язані з процедурою закупівлі.  

1.6. Довідка у довільній формі щодо відповідності продукції Учасника, що пропонується,  вимогам Замовника до якості друку.

2. Документи, що відповідають вимогам, встановленим статтею 17 Закону

2.1. На виконання п.1 ч.1. ст. 17 Закону Учасник надає Гарантійний лист у довільній формі щодо відсутності намірів  надання винагороди у будь-якій формі посадовій особі Замовника з метою впливу на прийняття рішення по визначенню переможці процедури закупівлі .

2.2 На виконання п.2 ч.1. ст. 17 Закону Учасник надає  Оригінал (або копію завірену Учасником) документу, виданого Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України, про відсутність службових (посадових) осіб Учасника, яких уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (уповноважених на підпис Пропозиції запиту цінових пропозицій, підпис Договору про закупівлю, уповноважених бути присутніми на процедурі розкриття пропозицій та на підпис протоколу розкриття тощо), фізичну особу, яка є Учасником, в Єдиній базі даних осіб, які вчинили корупційні правопорушення, датований не раніше січня 2015 р.

Зазначений документ надається на кожну уповноважену особу.

2.3. На виконання п.3 ч.1. ст. 17 Закону Учасник  надає довідку у довільній формі, що Учасник протягом останніх трьох років не притягався до відповідальності за порушення у вигляді здійснення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються викривлення результатів торгів.

2.4. На виконання п.4 ч.1. ст. 17 Закону  Учасник надає  документ про те, що фізична особа, яка уповноважена Учасником – фізичною особою представляти її інтереси під час проведення процедури закупівлі (на підпис Пропозиції запиту цінових пропозицій, підпис Договору про закупівлю, уповноважених бути присутніми на процедурі розкриття пропозицій запиту цінових пропозицій та на підпис протоколу розкриття тощо) не була засуджена за злочин, здійснений в корисливих цілях, до кримінальної відповідальності не притягалась, засудженою (за кримінальними справами) не значиться та в розшуку не перебуває, датований не раніше січня 2015 р., виданий територіальним структурним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України.

 2.5. На виконання п.5 ч.1. ст. 17 Закону Учасник надає документ про те, що службова (посадова) особа учасника, яка уповноважена Учасником представляти її інтереси під час проведення процедури закупівлі (на підпис Пропозиції запиту цінових пропозицій, підпис Договору про закупівлю, уповноважених бути присутніми на процедурі розкриття пропозицій  запиту цінових пропозицій та на підпис протоколу розкриття тощо) не була засуджена за злочин, здійснений в корисливих цілях, до кримінальної відповідальності не притягалась, засудженою (за кримінальними справами) не значиться та в розшуку не перебуває, датований не раніше січня 2015 р., виданий територіальним структурним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України .

Зазначений документ надається на кожну уповноважену особу.

2.6. На виконання п.6 ч.1 ст. 17 Закону Учасник надає:

-  Довідку, складену в довільній формі, що містить інформацію про службових (посадових)  осіб Учасника, уповноважених здійснювати від імені Учасника юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільно-правових відносин, а також членів сім’ї таких службових (посадових) осіб  у розумінні п. 19 ч.1 ст.1 Закону.

-   Довідку, складену в довільній формі, що містить інформацію про Учасника - фізичну особу та членів її сім’ї за наявності в них контролю за платником податків у розумінні п. 19 ч.1 ст.1 Закону.

2.7. На виконання п.7  ч.1  ст.17 Закону  Учасник надає документ (або його копію, завірену Учасником),  що підтверджує відсутність Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, виданий не раніше січня 2015 року  Державним підприємством «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України чи його філією або територіальним органом Міністерства юстиції України.

2.8. На виконання п.1  ч.2  ст.17 Закону Учасник надає  оригінал або нотаріально завірену копію Довідки з територіальних органів податкової інспекції про відсутність заборгованості по сплаті податків та зборів (обов'язкових платежів), дійсну на день розкриття пропозиції.

2.9. На виконання п. 2 ч.2 ст.17 Закону Учасник надає:

  - копію Статуту зі змінами (у разі їх наявності), або іншого установчого документу, завірену Учасником;

- оригінал (або копію завірену Учасником) Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, або копія свідоцтва про державну реєстрацію завірені Учасником.

- копія довідки з органів статистики ЄДРПОУ, завірена Учасником (за наявності).

2.10. На виконання п. 3 ч.2 ст.17 Закону Учасник надає оригінал (або копію завірену Учасником) Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. У Витягу повинна бути інформація про місцезнаходження реєстраційної справи (або місце проживання Учасника – фізичної особи – підприємця) для підтвердження, що Учасника не зареєстровано в офшорних зонах.

Усі пропозиції запиту цінових пропозицій, які відповідають  вимогам, встановленим статтею 17 Закону та за відсутності інших, передбачених Законом, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.

3. Інші документи

3.1.  Копія довідки про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП).

3.2. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податків ІПН (для юридичних осіб - платників ПДВ) або копія свідоцтва про сплату єдиного податку.  

 

Копії документів, які не завіряються нотаріально, мають бути завірені печаткою Учасника* з зазначенням «відповідає оригіналу», посади, дати та підпису уповноваженої особи учасника.

Під час проведення процедури закупівлі всі документи (всі сторінки з текстом), що готуються Учасником, викладаються українською мовою та завіряються печатками*.  У разі подання Учасником у складі Цінової пропозиції документів (оригіналів або їх копій, завірених Учасником), які було видано іншими установами (організаціями, підприємствами)  російською мовою, такі  документи можуть бути надані Учасником  без перекладу на українську мову.

На оригіналах документів, виданих іншими органами підпис уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі та відбитки печатки Учасника ставити не потрібно.

*  -  не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки  згідно з чинним законодавством