Учаснику запиту цінових пропозицій

на закупівлю (продукції друкованої),  код 18.12.1 (22458000-5)

                                                                   (за списком)

Запрошення  учасникам

№112     від   04 .03.2016

 Державне підприємство «Національний   академічний театр російської драми імені Лесі Українки» планує у 2016 році (березень-грудень) закупити продукцію друковану, код 18.12.1. за ДК 016:2010 (22458000-5 за ДК 021:2015) у відповідності до статті 36 Закону «Про здійснення державних закупівель».

З метою додержання вимог Закону надсилаємо Вам запит цінових пропозицій та просимо надати цінову пропозицію на зазначену продукцію у відповідності до наведеного в Додатку 1 опису продукції за формою (Додаток 2) з урахуванням вимог, зазначених  у нашому запиті (Додаток 3) та переліку необхідних документів, наведених у Додатку 4. 

Пропозиції просимо надати  до 11-00 18 березня  2016 р. особисто або поштою. Відкриття пропозицій відбудеться  18 березня  2016 р. об 11-30 за адресою вул. Пушкінська, 17, у каб. 53.

Додатково інформуємо, що оплата буде здійснюватися за фактом поставки окремих партій продукції (не рідше ніж раз у місяць). Ціни мають бути зазначені з урахуванням витрат на  виготовлення відповідного виробу, доставки товару за адресою замовника, а також податків, зборів та обов’язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені (без ПДВ та  ПДВ для платників).  Також у разі наявності імпортної складової  у вартості товару просимо надати розрахунок ціни на друковану продукцію. Усі інші умови юридичних взаємовідносин узгоджуються при підписанні договору згідно з чинним законодавством та цим листом.

Цінову пропозицію просимо надати у письмовій формі згідно з додатком 2 за підписом уповноваженого керівника, прошиту, пронумеровану у запечатаному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки  учасника процедури закупівлі (ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством) за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами). На конверті просимо зазначити повне найменування і місцезнаходження Замовника; назву предмета закупівлі відповідно до Запиту цінових пропозицій; повне найменування Учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), номер телефону, телефаксу та електронної адреси (за наявності), а також ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер);  зазначення ПІБ контактної особи та її телефон. Конверт просимо промаркірувати: «Не відкривати до початку розкриття Цінових пропозицій» (або вказати дату та час розкриття)

        Якщо конверт не запечатаний або не промаркірований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття Цінової пропозиції. 

Будемо вдячні за відповідь на наше звернення.

Додаток 1 -  технічне завдання (специфікація) на 1 арк.,

Додаток 2 -  форма пропозиції  на 1 арк.,

Додаток 3 -  запит цінових пропозицій на 1 арк.

Додаток 4 – перелік необхідних документів, які додаються до складу пропозиції.

 

З повагою,

Заступник Генерального директора                                                 Б.Й.Рябін 

 

Додаток 1 до листа №112   від    04.03.2016 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (специфікація)

 

Переможець торгів протягом 2016 року зобов’язується продати Театру за безготівковим розрахунком таку продукцію друковану:

Всього 293500 одиниць

 

н/п

Найменування продукції

Оди-ниці вимі-ру

Кількість примірн. у накладі

Кількість

накладів

Загаль-на кіль-кість

 

 

 

 

 

 

 

Продукція, що друкується щомісяця

 

 

 

 

1

Афіша репертуарна  А1, 4+0, папір крейдований глянцевий 130 г/м2, макет Замовника, папір Виконавця

од.

100

10

1000

2

 Листівка, А3/2, 1(темно-синя)+0, папір офсетний  120г/м2,  макет Замовника, папір Виконавця

од.

8000

10

80000

3

 Листівка, А3/2, 4+0, папір крейдований матовий 130 г/м2, макет Замовника, папір Виконавця

од.

6000

10

60000

4

Вкладка, 4+4, 210 х110 мм, папір  крейдований матовий 130 г/м2, макет, папір Виконавця

од.

4000

10

40000

5

Листівка (щомісячний репертуар + анонси спектаклів), А3, 4+1, папір  крейдований матовий  90г/м2, 6 бігів, макет, папір Виконавця

од.

1000

10

10000

6

Афіша «Сцена під дахом + Нова сцена»,  А1,

1(темно-синя)+0, папір  крейдований матовий 130 г/м2, макет, папір Виконавця

од.

100

10

1000

 

Продукція, що друкується  за окремими

 замовленнями протягом року

 

 

 

 

7

Плакат  А1, 4+0, папір крейдований матовий 130 г/м2, макет Замовника, папір Виконавця

од.

100

10

1000

8

Плакат  А2, 4+0, папір крейдований матовий 130 г/м2, макет Замовника, папір Виконавця

од.

100

5

500

9

  Листівка, А5, 4+4, папір крейдований матовий 130г/м2,   макет,  папір Виконавця

од.

5000

10

50000

10

  Листівка, 4+4, 210х110мм, папір крейдований матовий   130г/м2, макет, папір Виконавця

од.

5000

10

50000

 

 

 

 

 

 

 

Разом

од.

 

 

293500

 

У пропозиції остаточно виводиться ціна за одиницю товару, що зазначена у цьому технічному завданні, а також усієї пропозиції в цілому.

Додаток № 2 до листа № 112 від  04.03.2016 р.

Цінова пропозиція

Від: _____________________________________________________________

Кому: ДП «Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки», вул. Б. Хмельницького, 5, м. Київ, 01001.

Предмет закупівлі:    18.12.1 (22458000-5, продукція друкована)

Вивчивши запрошення учасникам процедури запиту цінових пропозицій, одержання якого цим засвідчується, ми, що нижче підписалися, приймаємо та погоджуємось з усіма умовами процедури закупівлі та пропонуємо надати у 2016 році продукцію друковану відповідно до запиту Театру  на суму без ПДВ_____________________________________  (сума прописом)  гривень, __________ ПДВ,

Загальна ціна пропозиції з ПДВ ___________________________(сума прописом) гривень

У тому числі:

Найменування  продукції (товару)

Одиниці виміру

Кількість

Ціна за одиницю, грн.

Загальна вартість, грн.

У тому числі:

 

 

 

 

 

УСЬОГО без ПДВ

 

 ПДВ (за наявності)

 

Разом

 

 

Ми зобов'язуємось у випадку акцепту нашої цінової пропозиції виконувати замовлення та постачати необхідну продукцію відповідно до умов, зазначених у запрошенні.

Ми згодні дотримуватись положень дійсної цінової пропозиції протягом 120 днів, починаючи з дати, установленої, як день розкриття цінових пропозицій. Ця цінова  пропозиція буде залишатися обов’язковою для нас і може бути прийнята в будь-який момент до закінчення зазначеного періоду.

До того часу, поки не буде підписано офіційного Договору про закупівлю, наша цінова пропозиція з Вашим письмовим акцептом будуть вважатися такими, що мають силу Договору між нами.

 

Датовано “___” ________________ 2016 р.

 

 Керівник_________    МП*       ___________       __________

[Посада]                       [Підпис]                       ПІБ          

 

*  -  не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством

 

Додаток 3 до листа № 112

Від 04 .03.2016 р.

ЗАПИТ  ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

1. Замовник.

     1.1. Найменування: ДП «Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки»

     1.2. Код за ЄДРПОУ: 02224548.

     1.3. Місцезнаходження: вул. Б.Хмельницького, 5, м. Київ, 01001.

     1.4. Реєстраційний рахунок замовника: № 26001000027001 у ПАТ “Укрсоцбанк”, вул. Саксаганського, 14, м. Київ, 01033, Старокиївське відділення м. Києва, МФО 300023

     1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса): Даниленко О.П., начальник служби, вул. Пушкінська 17, м. Київ, 044-288-31-99, odanylenko@ukr.net

 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 240000,00 грн. (двісті сорок тисяч гривень 00 коп.)

 

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.rusdram.com.ua.

 

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі: 18.12.1 (22458000-5, продукція друкована)

4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: Продукція друкована 293500 од.

4.3. Місце поставки товарів або надання послуг: м. Київ,
Б.Хмельницького, 5.

4.4. Строк поставки товарів або надання послуг: з березня по грудень 2016 року.

 

5. Основні умови договору: відповідно до статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель». Поставка буде здійснюватись окремими партіями протягом року за заявками Замовника, інші вимоги викладені в листі учасникам.

 

6. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів.

 

7. Подання цінових пропозицій.

7.1. Місце та спосіб подання: м. Київ, вул. Пушкінська, 17, каб. 68,
вн.тел.40-73, особисто або поштою.

7.2. Строк: 18.03.2016 до 11:00. 

 

8. Розкриття цінових пропозицій.

8.1. Місце: м. Київ, вул. Пушкінська, 17,  каб. 53.

8.2. Дата: 18.03.2016

8.3. Час: 11:30.

 

9. Додаткова інформація: способи зв'язку для отримання додаткової інформації -  тел./факс (044)288-31-99 з процедурних питань,

 тел.(044)235-50-87 з видавничих питань.

 


Додаток 4 до листа № 112

від 04.03.2016 р.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

 Вимоги запиту цінових пропозицій Замовника

Перелік необхідних документів та інформації щодо відсутності підстав для відмови Учаснику в участі у процедурі закупівлі.

1. Документи Учасника

1.1.Реєстр документів, що входять до складу цінової пропозиції з нумерацією  сторінок (аркушів).

1.2. Пропозиція

1.3. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про Учасника (сторінка Пропозиції Учасника, яка має бути в Пропозиції Учасника наступною за Реєстром та пропозицією):

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, електронна пошта, телефон, факс);

б) керівництво (посада, ПІБ, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

г) дані щодо обслуговуючого банку (банків) та рахунків Учасника;

д) відомості про осіб (ПІБ, посада, контактний телефон), уповноважених представляти інтереси Учасника та які мають право підписувати юридичні документи щодо виконання  зобов’язань за результатами торгів.

1.4. Документ, що підтверджує повноваження керівника Учасника процедури закупівлі щодо підпису Договору про закупівлю (завірена копія виписки з протоколу засновників або наказу про призначення,  доручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів).

1.5.Довіреність  на представника Учасника (посадову або службову), яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі та підписувати документи, пов’язані з процедурою закупівлі.  

1.6. Довідка у довільній формі, підписана і завірена керівником, що підтверджує відповідність запропонованої продукції Учасника Технічному завданню Замовника. У разі подання пропозицій щодо еквівалентної продукції  у довідці необхідно зазначити основні технічні характеристики Товару, що підтверджують  відповідність продукції Учасника  вимогам Замовника.

2. Документи, що відповідають вимогам, встановленим статтею 17 Закону

№п/п

Вимоги статті 17

Учасник на виконання вимоги статті 17 повинен надати таку інформацію:

Переможець торгів на виконання вимоги 17 повинен додатково надати таку інформацію:

1

Відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону; 

 

(пункт 11 ч. 1 ст. 17 Закону)

1) інформація в довільній формі за підписом керівника (уповноваженої особи учасника) та завірена печаткою (у разі наявності) про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

2) інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою (у разі наявності) щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з реалізації антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до Закону, або інформація в довільній формі про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з реалізації антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов’язковими відповідно до Закону.

 

 

 

 

 

 

2) копія наказу (наказів) про затвердження антикорупційної програми та призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми юридичної особи, *.

* Зазначені документи переможець подає у випадку, якщо необхідність їх наявності та затвердження в переможця передбачена  ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції». У разі,  якщо переможець відповідно до норм законодавства або переможець-нерезидент відповідно до норм законодавства країни реєстрації не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних документів, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, за підписом керівника (уповноваженої особи) переможця та завірений печаткою (у разі наявності), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання зазначених вище документів.

2

Суб’єкта господарювання (учасника) протягом останніх трьох років було притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону)

Інформація в довільній формі за підписом керівника (уповноваженої особи) учасника та завірений печаткою (у разі наявності) з посиланням на Зведені відомості про рішення органів АМКУ щодо визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів торгів (тендерів), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, їх перевірки, перегляду органами Антимонопольного комітету України, розміщені на офіційному веб-порталі Антимонопольного комiтету України (www.amc.gov.ua) в розділі «Діяльність у сфері державних закупівель», в якій учасник підтверджує, що протягом останніх трьох років він не був притягнений до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів)

 

3

Фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону)

Інформація в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі наявності) про те, що фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку

Оригінал або нотаріально завірена копія документа (-ів), виданий територіальним структурним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України,  з інформацією про те, що фізичну особу, яка є переможцем, до кримінальної відповідальності не було притягнуто, засуджено (за кримінальними справами), що вона не значиться та в розшуку не перебуває. Документ повинен бути виданий не раніше лютого 2016 року**

4

Службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 5 ч. 1 ст. 17 Закону)

Інформація в довільній формі за підписом керівника (уповноваженої особи) учасника та завірена печаткою (за наявності) про те, що службова (посадова) особа  чи особи учасника, яку (яких) уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої (яких) не знято або не погашено у встановленому законом порядку

Оригінал або нотаріально завірена копія документа (-ів) територіального структурного підрозділу Міністерства внутрішніх справ України з інформацією про те, що службову (посадову) особу переможця, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, до кримінальної відповідальності не притягують, засудженою (за кримінальними справами) вона не значиться та в розшуку не перебуває.

Зазначений документ надається на кожну уповноважену особу.

Документ повинен бути виданий не раніше лютого 2016 року**

5

Цінова пропозиція подана Учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі (пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону)

Інформація в довільній формі за підписом керівника (уповноваженої особи) учасника та завірена печаткою (у разі наявності), що містить інформацію про службових (посадових)  осіб Учасника, уповноважених здійснювати від імені Учасника юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільно-правових відносин, а також членів сім’ї таких службових (посадових) осіб  у розумінні п. 19 ч.1 ст.1 Закону.

-  Для ФО -  Довідку, складену в довільній формі, що містить інформацію про Учасника - фізичну особу та членів її сім’ї за наявності в них контролю за платником податків у розумінні п. 19 ч.1 ст.1 Закону.

 

6

Учасник має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) (пункт 1 ч. 2 ст. 17 Закону)

Інформація в довільній формі за підписом керівника (уповноваженої особи) учасника та завірена печаткою (за наявності) про те, що учасник не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)

1.             Свідоцтво платника ПДВ чи  Витяг з реєстру платника ПДВ або платника єдиного податку, завірений переможцем.

2.Оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів), видана відповідним органом  Державної фіскальної служби України, що є дійсною на дату подання документа**

7

Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту (пункт 2 ч. 2 ст. 17 Закону)

 

Лист в довільній формі за підписом керівника (уповноваженої особи) учасника та завірений печаткою (за наявності) з інформацією про те, що  учасник провадить господарську діяльність у сфері, яка є предметом торгів,   з посиланням на відповідний розділ (пункт, абзац тощо) установчих документів (зазначити конкретні види  господарської діяльністі згідно з положеннями його статуту) та  підтвердити факт виконання робіт, послуг у виготовленні друкованої продукції у такому вигляді: Таблиця 1 ***

1. Копія довідки статистики ЄДРПОУ  та витяг чи виписка  з ЄДР  переможцязавірені підписом уповноваженої особи переможця та  печаткою (за наявності), з інформацією:

- про основні види господарської  діяльність  переможця ;

-про керівника переможця;

- про кінцевого бенефіціара  (власника)юридичної особи- переможця**

8

Учасник зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлює Кабінет Міністрів України (пункт 3 ч. 2. ст. 17 Закону)

Інформація в довільній формі за  підписом керівника (уповноваженої особи) учасника та завірена печаткою (за наявності) з підтвердженням того, що він не зареєстрований в офшорних зонах.

 

Під час проведення процедури закупівлі всі документи (всі сторінки з текстом), що готуються Учасником, викладаються українською мовою та завіряються печатками*

Копії документів, які не завіряються нотаріально, мають бути завірені печаткою Учасника (не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки  згідно з чинним законодавством) з зазначенням «відповідає оригіналу», посади, дати та підпису уповноваженої особи учасника.

На оригіналах документів, виданих іншими органами підпис уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі та відбитки печатки Учасника ставити не потрібно.

На підставі п.3 статті 22 Закону формальними (несуттєвими) вважаються помилки  у пропозиціях учасників, що пов’язані з оформленням цінових пропозиції та не впливають на зміст пропозиції.

Цінові пропозиції не відхиляються у таких випадках, наприклад:

- невідповідність нумерації сторінок переліку наданих документів;

- відмітку про засвідчення копії документа не складено відповідно до запиту замовника;

- невідповідність наданих документів у складі пропозиції ДСТУ 4163-2003 Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів;

- окремі сторінки пропозиції учасника процедури закупівлі не пронумеровані та не містять підпис уповноваженої особи учасника процедури закупівлі (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів).

Усі пропозиції запиту цінових пропозицій, які відповідають  вимогам, встановленим статтею 17 Закону та за відсутності інших, передбачених Законом, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.  Оцінка цінових пропозицій, які не було відхилено згідно з Законом, здійснюється  на основі єдиного критерію – Ціна.  Найбільш економічно вигідною визначається та  Цінова пропозиція,  у якої  Ціна без  ПДВ буде найменшою.

** Документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою ст. 17 Закону, переможець повинен подати замовникові у строк, що не перевищує 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції. У разі ненадання переможцем торгів документів відповідно до всіх вимог запиту цінових пропозицій  в зазначені строки замовник акцептує наступну найбільш економічно вигідну пропозицію відповідно до частини 3 ст. 31 Закону.

*** Таблиця № 1

№ п/п

Повне найменування Замовника, ідентифікаційний код, місцезнаходження

 

Предмет договору

Термін дії договору

Контактний телефон, ПІБ контактної особи

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3