Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки

Товари

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

 

 

 

рішенням комітету з конкурсних торгів

 

від 03 серпня 2011 року протокол № 81

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів

 

Рябін Б.Й.

                                                                              

  м.п. 

 

 

 

 

ВІДКРИТІ ТОРГИ

 

 

 

на закупівлю робіт з капітального ремонту

систем пожежної сигналізації, оповіщення та пожежогасіння

(система автоматичної пожежної сигналізації

та локального порошкового пожежогасіння)

 

 

 

 

 

Документація конкурсних торгів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ - 2011

 

I. Загальні положення 

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель». Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом 

2. Інформація про замовника торгів 

  

повне найменування 

Державне підприємство «Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки» 

місцезнаходження 

01001, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 5/15 

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

Рябін Борис Йосипович, заступник Генерального директора. тел./факс (044) 234-20-37

Полозюк Сергій Миколайович, провідний інженер, секретар Комету  з конкурсних торгів, тел./факс (044) 288-31-99, serp1978@gmail.com

3. Інформація про предмет закупівлі 

  

найменування предмета закупівлі 

Роботи з капітального ремонту систем пожежної сигналізації, оповіщення та пожежогасіння

вид предмета закупівлі 

Система автоматичної пожежної сигналізації та локального порошкового пожежогасіння

Місце поставки

 01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького 5/15.

кількість, обсяг поставки товарів  

Предметом закупівлі є роботи.

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

Вересень – грудень 2011 року

4. Процедура закупівлі 

Відкриті торги 

5. Недискримінація учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник надає роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомляє письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник продовжує строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомляє про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі виправлення технічних помилок у документації конкурсних торгів, які не впливають на якість підготовки пропозицій учасників, строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів може не продовжуватись.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником протягом трьох робочих днів. 

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник забезпечує ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником протягом трьох робочих днів

III. Підготовка  пропозицій конкурсних торгів 

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі з текстом повинні містити підпис уповноваженої посадової особи учасника, а також відбитки печатки*.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:
повне найменування і місцезнаходження замовника;
назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення торгів, номер державного офіційного друкованого видання, у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі, номер оголошення; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
маркування: "Не відкривати до 11 год. 30 хв. 14 вересня 2011 року"

Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником, повинна складатися з:

2.1. Пропозиції за формою «Пропозиція конкурсних торгів» згідно Додатку 3  цієї Документації;

2.2. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів згідно п.3 розділу ІІІ.

2.3. Документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (копія документа, що підтверджує повноваження керівника (для юридичних осіб)  чи доручення (або копія) на підпис документів, якщо пропозицію конкурсних торгів підписала інша особа крім керівника).

2.4. Інформації про відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у п.7 Розділу ІІІ цієї документації.

2.5. Документального підтвердження інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, а саме:

2.5.1. довідка про виконання робіт, аналогічних тим, що є предметом закупівлі (із зазначенням об’єктів та їх контактних осіб), або завірені копії договорів на виконання робіт, аналогічних тим, що є предметом закупівлі;

2.5.2. довідка у довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази для виконання робіт, що є  предметом закупівлі;

2.5.3. Копії документів за період:

- баланс за останній звітний період поточного року з відміткою органів статистики;

- звіт про фінансові результати за останній звітний період поточного року з відміткою органів статистики;

- довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, отримана не раніше ніж як за десять днів до дати розкриття;

2.5.4. довідка податкової інспекції про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), дійсна на момент розкриття конкурсних пропозицій;

2.5.5. копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (для резидентів - платників ПДВ) або свідоцтва про право сплати єдиного податку.

2.5.6. копія Статуту або іншого установчого документу;

2.5.7. копія свідоцтва про державну реєстрацію;

2.5.8. копія довідки ЄДРПОУ;

2.5.9. довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів) – для юридичних осіб;

2.5.10. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

2.5.11. копія паспорта (для фізичних осіб);

2.5.12. копія документа, що підтверджує повноваження керівника  на підпис договору (виписка з протоколу засновників або наказ про призначення,  доручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів);

2.5.13. довідка у довільній формі про наявність працівників  відповідної  кваліфікації,  які  мають необхідні знання та досвід

2.6 Проект договору, який враховує вимоги пункту 2 розділу VІ цієї документації підписані Учасником.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів становить 5000,00 (п’ять тисяч) грн.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів може подаватися у вигляді: поруки, гарантії, завдатку, застави або депозиту.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів за письмовим запитом учасника у разі:

закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;
укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

Залежно від виду надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів замовник визначає способи його повернення учаснику процедури закупівлі.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

непідписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а у разі здійснення закупівлі підприємством не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок підприємства  

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів

6. Кваліфікаційні критерії до учасників 

Для участі у процедурі закупівлі учасники  повинні  задовольнити кваліфікаційні вимоги (Додаток 2), які відповідають таким критеріям:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази (підтверджується довідкою у довільній формі);

- наявність документально  підтвердженого   досвіду   виконання аналогічних договорів;

- наявність фінансової спроможності (підтверджується балансом за останній звітний період поточного року та  довідкою з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів локальні кошториси, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником згідно з частиною другою статті 22 Закону та технічним завданням до цієї документації, розрахунок договірної ціни, а також ліцензію на виконання зазначеного виду робіт, передбачену законодавством.

Вартість витрат на погодження та державну експертизу проектно-кошторисної документації  включити у  договірну ціну.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 

Пропозиція подається щодо предмета закупівлі в цілому.

 

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником
 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів 

IV. Подання та розкриття попередніх та остаточних пропозицій конкурсних торгів 

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

  

спосіб подання пропози-цій конкурсних торгів 

Особисто або поштою 

місце подання пропозицій конкурсних торгів 

м. Київ, вул. Пушкінська, 17, каб. 68, (вн. тел.: 40-73)

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

14 вересня 2011 р., до 11 год. 00 хв.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження письмового запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. 

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

 місце розкриття: м. Київ, вул. Пушкінська, 17, каб. 53

дата та час розкриття: 14 вересня 2011 р., об 11 год. 30 хв.

 

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за встановленою формою.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

V. Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів і визначення переможця 

1. Розгляд пропозицій конкурсних торгів 

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту  їх  пропозицій  конкурсних  торгів  з  метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник   та   учасники  не  можуть  ініціювати  будь-які переговори з питань внесення  змін  до  змісту  або  ціни  поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовник проводить оцінку  пропозицій  конкурсних  торгів, які не було відхилено згідно з цим Законом.

Замовник  визначає  переможця  торгів  з  числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно  з Законом    кількості  не  менше  двох),  на  основі  критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів в терміни, обумовлені п. 9 ст. 28 Закону.

2. Перелік критеріїв та методика їх оцінки для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів 

Критеріями оцінки є:      - ціна.

При визначенні найбільш економічно-вигідної пропозиції  оцінка пропозицій  буде здійснюватись з урахуванням чинних вимог Податкового кодексу України.

3. Виправлення арифметичних помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється 

4. Інформація про додаткові умови, необхідні для акцепту пропозицій конкурсних торгів 

Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у  процедурі  закупівлі та відхиляє пропозицію учасника, якщо наступили обставини, передбачені пунктом 1 статті 29 Закону.

Замовник  може  прийняти  рішення  про  відмову  учаснику в участі у процедурі  закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

1) учасник   має заборгованість  із  сплати   податків   і   зборів   (обов'язкових платежів);

2) учасник  не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Інформація про відхилення  пропозиції  конкурсних  торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція  якого  відхилена,  протягом  трьох  робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

5. Інша інформація 

Документація конкурсних торгів, зміни до неї, роз’яснення  учасникам додатково оприлюднюються на сайті Замовника www.rusdram.com.ua

За підроблення документів учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно з статтею 358 Кримінального Кодексу України.

Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою, поданням пропозиції конкурсних торгів та укладанням договору не включаються до ціни пропозиції та не відшкодовуються (в тому числі і в разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

VI. Укладання договору про закупівлю 

1. Терміни укладання договору  

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може буди укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

Договір   про  закупівлю  укладається  в  письмовій  формі відповідно до положень Цивільного кодексу України (435-15), Господарського кодексу України (436-15) з урахуванням Наказу Мінекономіки від 27.07.2010 № 925 "Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти та Інструкції щодо заповнення Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти" та постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 р. № 1404 (зі змінами) «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» .

Форма розрахунків  - безготівкова.

Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків та виробничої потреби Замовника.

Театр делегує переможцю права на погодження проектно-кошторисної документації у всіх необхідних установах і організаціях та проведення державної  експертизи відповідно до чинного законодавства України.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. 

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 

До підписання договору учасник – переможець повинен внести забезпечення такого договору.

Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю: 5 % від вартості договору.

Забезпечення виконання договору може подаватися у вигляді: поруки, гарантії, завдатку, застави або депозиту.
Забезпечення виконання договору вноситься учасником-переможцем не пізніше дати укладення договору про закупівлю.
Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними у випадках, передбачених частинами першою та другою статті 30, частиною третьою статті 31 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними у договорі, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин 

З метою запобігання порушень законодавства в сфері державних закупівель, а також для спрощення вивчення, співставлення та оцінки конкурсних пропозицій, учасники вивчивши Технічне завдання (Додаток 1) повинні у складі своєї пропозиції подати документи що підтверджують їх кваліфікацію (п. 2 розділу ІІІ цієї документації, Додаток 2) та заповнити форму пропозиції конкурсних торгів (Додаток 3).

Замовник має право звернутись до Учасника торгів або відповідних установ та організацій з метою підтвердження інформації, поданої у складі пропозиції Учасника.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 Технічне завдання

 

В терміни, обумовлені договором, але не пізніше 31 грудня 2011 року переможець торгів на закупівлю роботи з капітального ремонту систем пожежної сигналізації, оповіщення та пожежогасіння має виконати роботи з капітального ремонту системи автоматичної пожежної сигналізації та локального порошкового пожежогасіння :

 

І. Капітальний ремонт систем автоматичної пожежної сигналізації

та локального порошкового пожежогасіння.

 

Устаткування, що монтується

 

Прилад керування 8 кіл з вмонтованими ізоляторами ППУ-ПТ "ОМЕГА"; (маса = 0,0001) – 2 шт.  

 

Прилад розширення 8 кіл з вмонтованими ізоляторами ППКП-П "ОМЕГА"; (маса = 0,0001) – 1 шт.

 

Блок дистанційного керування БДУ "ОМЕГА"; (маса = 0,0001) – 4 шт.                   

 

Сповіщувач пожежний тепловий адресний ИПТМА "ОМЕГА"; (маса = 0,0001) – 145 шт. 

 

Блок сопряжіння адресний БСА "ОМЕГА"; (маса = 0,0001) – 22 шт.                      

 

Сповіщувач пожежний димовий адресний ИПДОТА "ОМЕГА"; (маса = 0,0001) – 452 шт.

 

Сповіщувач пожежний ручний адресний ИПРА "ОМЕГА"; (маса = 0,0001) – 80 шт.

Сповіщувач пожежний димовий лінійний АРТОН ДЛ; (маса = 0,001) – 22 шт.

 

Блок перевірки сповіщувачів БПИ "ОМЕГА"; (маса = 0,0001) – 1 шт.  

 

Блок адаптера зв’язку АДС "ОМЕГА"; (маса = 0,0001) – 1 шт.

 

Програмне забезпечення "ОМЕГА"; (маса = 0,0001) – 1 шт.

 

Плата ізолятора сповіщувача "ОМЕГА"; (маса = 0,0001) – 60 шт.

 

Коробка расподільча вогнестійка Industrial db906K 139x119x70; (маса = 0,00001) – 18 шт.

 

Монтажна база сповіщувача "ОМЕГА"; (маса = 0,0001) – 597 шт. 

 

Розгалужувач кільцевий лінії РКЛ "ОМЕГА"; (маса = 0,0001) – 18 шт.

 

 

Моноблок MSI Wind Top AE 2400; (маса = 0,001) – 1 шт.

 

 

Модуль порошкового пожежогасіння "СПРУТ-15"; (маса = 0,0001) – 8 шт.                                                                                                                              

 

 

 

Акумулятори та батареї нiкель-кадмiєвi 7A 12B; (маса = 0,001) – 3 шт.                                                                                                                            

 

 

 

Кабель канал ПВХ 40х25 з текстурою, темний; (маса = 0,0001) – 1500 м.                                                                                                                             

 

 

 

Короб 40х60; (маса = 0,00002) – 1500 м.                                                                                                                             

 

 

 

Кабель пожежної сигналізації J-H(ST) H-Bd 2 x 2 x 0.8 BRANDKABEL –  5000 м.                                                                                                                             

 

 

 

Комплект монтажний (тяжка, саморіз, дюбель, площадка) - 200 компл. 

 

 

 

Учасник в праві запропонувати будь яке обладнання та матеріали, еквівалентні вищенаведеним, врахувавши їх вартість у вартості монтажних та пусконалагоджувальних робіт.

Переможець виконує роботи із своїх матеріалів з поставкою необхідного обладнання.

 

Виконання робіт проводити з узгодженням термінів із Замовником, враховуючи виконання захисних заходів на діючому об’єкті, що забезпечує дбайливе ставлення до театральних приміщень, та специфіку роботи Театру.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток 2

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ

 

І. Відомості про суб’єкта господарювання, що виявив бажання взяти участь у торгах і подає тендерну пропозицію.

1. Повна назва учасника.

2. Юридична та фактична адреса, телефон, факс, електронна адреса (за наявності), банківські реквізити.

3. Відомості про керівництво (ім’я по-батькові, посада, контактний телефон, електронна пошта).

4. Загальні відомості: форма власності та юридичний статус.

5. Копія документа про державну реєстрацію учасника.

6. Копії відповідних ліцензій або дозволів на провадження відповідної діяльності у випадках, передбачених законодавством України.

7. Копія Статуту чи іншого установчого документу, змін до нього.

8. Наявність документально  підтвердженого  досвіду виконання аналогічних договорів (копії договорів, листи – відгуки, тощо).

9. Довідка у довільній формі щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази .

 

ІІ. Статус та повноваження посадових або інших осіб.

1. Відомості про осіб (ім’я по-батькові, посада, контактний телефон), уповноважених представляти інтереси підрядника та які мають право підписувати юридичні документи щодо виконання зобов’язань за результатами торгів.

2. Копія документа, що підтверджує повноваження керівника  на підпис договору (виписка з протоколу засновників або наказ про призначення,  доручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів);

 

 

ІІІ. Фінансове становище учасника

1. Завірену копію довідки ДПА про відсутність заборгованості по платежах до бюджету, чинну на дату розкриття пропозицій.

2.  Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (для резидентів - платників ПДВ) або свідоцтва про право сплати єдиного податку (для юридичних осіб) або свідоцтва про сплату єдиного податку (для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності).

3. Наявність фінансової спроможності:

- баланс за останню звітну дату поточного року з відміткою органів статистики;

- звіт про фінансові результати за останню звітну дату поточного року;

- довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, отримана не раніше ніж як за десять днів до дати розкриття;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

Претендент ______________________________________________

( повна назва, код ЄДРПОУ, адреса)

 

повністю ознайомився і погоджуюсь з умовами конкурсних торгів та документацією конкурсних торгів. Направляю вам необхідні документи для участі у торгах на закупівлю робіт з капітального ремонту систем пожежної сигналізації, оповіщення та пожежогасіння (система автоматичної пожежної сигналізації та локального порошкового пожежогасіння).

У разі прийняття нашої пропозиції всі умови документації конкурсних торгів будуть виконані у повному обсязі.

            Дана пропозиція дійсна до _________

            Контактна особа _________________

На виконання зазначеного вище, вивчивши документацію конкурсних торгів, ми уповноважені підписувати Договір, маємо можливість та згодні в узгоджений термін виконати роботи з капітального ремонту систем пожежної сигналізації, оповіщення та пожежогасіння (роботи по монтажу обладнання системи автоматичної пожежної сигналізації та локального порошкового пожежогасіння з урахуванням його вартості і вартості необхідних матеріалів та пуско-налагоджувальні роботи) ДП «НАТРД ім. Лесі Українки» за адресою: 01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького/вул. Пушкінська, 5/15-17, з урахуванням податків і зборів, передбачених законодавством України, в т.ч. ПДВ 20% на загальну суму ...............................................(суму цифрами та прописом), у тому числі _________(розшифрувати за переліком виконуваних робіт).

 

Якщо наша пропозиція буде акцептованою, ми візьмемо на себе зобов’язання розпочати виконання Договору через ______ днів з дати одержання розпорядження Замовника і виконати всі умови, передбачені Договором.

Ми будемо дотримуватись умов цієї пропозиції протягом 120 днів з дати розкриття торгів, встановленої вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептованою вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

До часу підписання офіційного Договору, наша пропозиція з вашим письмовим акцептом будуть вважатися такими, що мають силу Договору між нами.

Ми згодні з умовами, що Ви не зобов’язані акцептувати пропозицію за найнижчою ціною чи будь-якими іншими умовами і маєте право на свій розсуд прийняти або відхилити будь-яку або всі пропозиції конкурсних торгів.

 

 

 

____________                           ____________                   ___________

        Посада                                                              .(підпис)                                                          ПІБ                                        

                                                                         МП