Додаток до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2015 рік 
ДП "Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки"  
 код ЄДРПОУ 02224548
            грн
Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі (з ПДВ) Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітка
1 2 3 4 5 6
Вода природна 36.00.1 2610 72 840,00 -   договір минулих років
Вироби канцелярські, паперові 17.23.1 - 57 600,00 - протягом року  
Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устатковання 33.14.1 - 42 000,00 - грудень 2014-лютий 2015  
Послуги, пов’язані з особистою безпекою 80.10.1 - 110 000,00 - грудень 2014-лютий 2015 з ПДВ
Послуги систем безпеки 80.20.1 - 34 600,00 - грудень 2014-лютий 2015  
Послуги рекламні 73.1 - 94 500,00 - протягом року  
Роботи ізоляційні 43.29.11   119 000,00   протягом року з ПДВ
Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і малован-тажних автотранспортних засобів 45.20.1 - 70 500,00 - протягом року  
Послуги щодо страхування від нещасних випадків і страхування здоров’я 65.12.1 - 2 400,00 - протягом року  
Послуги щодо страхування автотранспорту 65.12.2 - 17 000,00 - протягом року  
Ремонтування комп’ютерів і периферійного устатковання 95.11.1 - 50 490,00 - протягом року  
Послуги щодо технічного випробовування й аналізування 71.20.1 - 93 060,00 - протягом року  
Послуги щодо очищування промислових об’єктів 81.22.1 - 110 600,00 - грудень 2014-лютий 2015 з ПДВ
Відходи безпечні; послуги щодо збирання безпечних відходів 38.11 - 34 400,00 - грудень 2014-лютий 2015  
Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності 33.12.1 - 6 700,00 - грудень 2014-лютий 2015  
Послуги щодо очищування, інші 81.29.1 - 7 000,00 - грудень 2014-лютий 2015  
Послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів 96.01.1 - 25 200,00 - протягом року  
Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг 53.10.1 - 27 392,00 -   договір минулих років
Послуги щодо передавання даних і повідомлень 61.10.1 - 75 000,00 -   договір минулих років
Послуги мобільного зв’язку й послуги приватних мереж для систем безпроводового зв’язку 61.20.1 - 20 000,00 -   договір минулих років
Послуги зв’язку Інтернетом проводовими мережами 61.10.4 - 34 000,00 - грудень 2014-лютий 2015  
Ремонтування іншого устатковання 33.19.1 - 5 000,00 -   договір минулих років
Послуги супутникового зв’язку 61.30 - 20 000,00 -   договір минулих років
Послуги палітурні та послуги, пов’язані з оправлянням 18.14.1 - 16 000,00 - протягом року  
Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій 62.01.1 - 26 400,00 -   договір минулих років
Продукція кінематографічна, відеопродукція та телевізійна продукція 59.11.2 - 92 310,00 - протягом року  
Книжки, брошури, рекламні проспекти та подібні матеріали, друковані, інші 58.11.19 - 108 000,00 - протягом року з ПДВ
Послуги інформаційних агентств 63.91.1 - 11 016,00 - грудень 2014-лютий 2015  
Надання програмного застосування 63.11.13 - 99 998,00 - грудень 2014-лютий 2015  
Послуги щодо фінансового аудиту 69.20.1 - 50 280,00 - грудень 2014-лютий 2015  
Послуги щодо бухгалтерського обліку 69.20.2 - 30 000,00 - грудень 2014-лютий 2015  
РАЗОМ :     1 563 286,00      
Голова комітету з конкурсних торгів, заступник генерального директора _______________ Б.Й. РЯБІН