ФОРМА  ІНФОРМАЦІЇ
про застосування процедури закупівлі в одного учасника

 

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне підприємство «Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки».

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02224548.

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 5,  каб.53, 01001.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: п/рахунок № 26001000027001 у ПАТ “Укрсоцбанк”, МФО 300023.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Рябін Борис Йосипович, заступник генерального директора, 01001, м. Київ, вул. Пушкінська, 17, тел./факс. (044) 234-20-37.

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство культури  України, код 37535703.

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства.

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення): 170 000,0 грн. (сто сімдесят тисяч гривень 00 коп. з урахуванням ПДВ.

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення).

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.rusdram.com.ua.

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: код 72.40.1, послуги, пов’язані  з базами даних.

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг – послуги Програмного комплексу «Єдина автоматизована система обліку реалізації квитків на театрально-видовищні заходи» на базі комп’ютерної програми «Front.Manager.Ticket».  

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. за адресою Замовника

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: серпень -грудень 2012 р.

6. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: ТОВ «Фронт-менеджер», директор Максим Олександрович Плахтій, 03028, м. Київ, пр.. Науки, б.35, к.25,

тел. (044) 456-86-28.

7. Ціна пропозиції:

7.1. Загальна ціна пропозиції  170000 грн. (сто сімдесят тисяч гривень), у тому числі ПДВ  28333,33 грн. (двадцять вісім тисяч триста тридцять три тисячі 33 коп.)

7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

8. Додаткова інформація: процедура обрана на підставі п.1 ч. 2. ст. 39 Закону, авторське свідоцтво про реєстрацію  авторського права № 44885 від 24.07.2012 р.  

 

 

Заступник Генерального директора,

Голова комітету з конкурсних торгів                                                          Б.Й.Рябін 


 

ФОРМА ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування процедури закупівлі в одного учасника

 

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне підприємство «Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки».

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02224548.

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 5,  каб.53, 01001.

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail) ): Рябін Борис Йосипович, заступник генерального директора, 01001, м. Київ, вул. Пушкінська, 17, тел./факс. (044) 234-20-37.

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство культури  України, код 37535703.

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника   25.07.2012 р.  

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: код 72.40.1, послуги, пов’язані  з базами даних.

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг послуги Програмного комплексу «Єдина автоматизована система обліку реалізації квитків на театрально-видовищні заходи» на базі комп’ютерної програми «Front.Manager.Ticket».

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою Замовника.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: серпень  - грудень 2012 р.

4. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю  «Фронт-менеджер».

4.2. Ідентифікаційний код: 37034119.

4.3. Місцезнаходження юридичної особи, телефон, телефакс: 03028, м. Київ, пр. Науки, б.35, к.25,  тел.  (044) 456-86-28.

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: процедура обрана на підставі п.1 ч. 2. ст. 39 Закону «закупівля творів мистецтва або закупівля, пов'язана із захистом прав інтелектуальної власності…».

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника: Відповідно до Наказу Міністерства культури України № 984/1/16-11 від 04.12.2011 року «Про підготовку та проведення експерименту щодо впровадження єдиної автоматизованої системи обліку реалізації квитків», ДП «Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки» в межах експерименту у 2012 році розпочинає повну реалізацію власних театральних квитків через Програмний комплекс «Єдина автоматизована система обліку реалізації квитків на театрально-видовищні заходи», створений  на базі комп’ютерної програми «Front.Manager: Ticket» (далі за текстом - Система). Автором цієї комп’ютерної програми є Плахтій М.О., майнові права на неї належать ТОВ «Фронт-Менеджер» за ліцензійним договором від 24.07.2012 р. № 02. За період проведення експериментальної реалізації квитків через Систему пропозиції Театру щодо удосконалення програмного забезпечення враховані, перевірено та доведено достатню працездатність Системи, відповідність її функціонування галузевому та  національному законодавству. Система ураховує особливості процесу реалізації квитків Театром та видає  аналітичні звіти, що відповідають системі обліку, запровадженого у Театрі, у т.ч. і бухгалтерського. Тому, з метою впровадження сучасних технологій у роботі Театру, Комітетом з конкурсних торгів у відповідності до  пункту 1 частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (закупівля творів мистецтва, або закупівля, пов’язана із захистом прав інтелектуальної власності) прийнято рішення щодо застосування процедури закупівлі послуг Системи в одного учасника -  ТОВ «Фронт.Менеджер», якому автором за ліцензійним договором передане виключне авторське майнове право на цей програмний комплекс.

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:

- Свідоцтво Державної служби інтелектуальної власності України про реєстрацію авторського  права на комп’ютерну програму «Front.Manager: Ticket»  № 44885 від 24.07.2012;

- ліцензійний договір про передачу ексклюзивних майнових прав від 24.07.2012 р  № 02:

 - Свідоцтво Державної служби інтелектуальної власності України про внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення від 23.07.2012 р.  серія ВР № 01529

 

Заступник Генерального директора,

Голова комітету з конкурсних торгів                                       Б.Й.Рябін