ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника 

1. Замовник:

1.1. Найменування. Державне підприємство «Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02224548
1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Б. Хмельницкого, 5/15,  01001

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail) Рябін Борис Йосипович, заступник Генерального директора, м. Київ, вул. Пушкінська, 17. Тел./факс 234-20-37

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство культури і туризму України, 000133333.
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 09 серпня 2011 р. 
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: роботи з капітального ремонту будівель та споруд театру (ремонтно – реставраційні та монтажні роботи)

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: капітальний ремонт покрівель

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: за адресою Замовника

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: серпень - грудень 2011 р.
4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Дах Сервіс»

4.2. Ідентифікаційний код: 32204785

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання/реєстрації фізичної особи, телефон, телефакс: 02094, м. Київ, вул. Краківська, 34-А, тел. 257-23-62

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: відповідно до пункту 4  частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 № 2289-VI, а саме: замовником було двічі відмінено  процедуру  закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників.

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника: протягом травня – липня 2011 р. театром було проведено відкриті торги на закупівлю робіт з капітального ремонту будинків і споруд театру (ремонтно-монтажних та реставраційних робіт), в тому числі й на роботи з капітального ремонту покрівель. Однак, вказані торги за лотом № 2 (капітальний ремонт покрівель) було відмінено, оскільки на участь у них було подано лише одну пропозицію. В липні – серпні 2011 р. Театром було повторно проведено торги на закупівлю робіт з капітального ремонту будинків і споруд театру (капітальний ремонт покрівель), але і ці торги було відмінено. 
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: 
- оголошення про відміну торгів на закупівлю робіт з капітального ремонту будівель та споруд театру (лот 2 - капітальний ремонт покрівель) № 106023 (БУД) у ВДЗ № 77 (523) від 29.06.2011 р.;
- оголошення про відміну торгів на закупівлю робіт з капітального ремонту будівель та споруд театру (капітальний ремонт покрівель) № 138572 (БУД) у ВДЗ № 95 (541) від 10.08.2011 р.;
- звіт № 24 від 03.08.2011 р. про результати проведення процедури відкритих торгів;
- звіт № 25 від 11.08.2011 р. про результати проведення процедури відкритих торгів.

 

 

Голова Комітету з конкурсних торгів                                                          Рябін Б.Й.