ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування процедури закупівлі в одного учасника

 

     1. Замовник:

     1.1. Найменування. Державне підприємство «Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки»

     1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02224548.

     1.3. Місцезнаходження. м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 5, 01001

     1.4. Посадова  особа  замовника,  відповідальна за проведення закупівлі (прізвище,  ім'я,  по батькові,  посада та адреса, номер телефону  та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Даниленко Олена Петрівна, начальник служби. 01001, м. Київ, вул. Пушкінська, 17. Тел.(044) 288-31-99

  1.5. Головний  розпорядник  коштів або орган, до сфери управління якого належить   замовник  (повне  найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Міністерство культури України,  код 37535703

     1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних  торгів  замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника. 29 листопада 2012 р.

     2. Джерело фінансування закупівлі. бюджетні кошти, кошти підприємства

     3. Інформація про предмет закупівлі:

     3.1. Найменування предмета закупівлі. 75.25.1. Послуги з захисту цивільного населення

  3.2. Кількість  товарів  або обсяг виконання робіт чи надання послуг. охорона від пожеж на об’єкті «Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки».

     3.3. Місце  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг. за адресою учасника

     3.4. Строк  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг. квітень – грудень 2012 р.

     4. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:

     4.1. Повне найменування юридичної особи або  прізвище,  ім'я, по батькові фізичної особи. Головне територіальне  управління Міністерства надзвичайних ситуацій України у місті Києві .

     4.2. Ідентифікаційний   код/реєстраційний   номер облікової картки платника податків. 38123639

     4.3. Місцезнаходження юридичної особи  або  місце  проживання фізичної особи, телефон, телефакс. 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 13; тел. (044) 226-20-24

     5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника. відповідно до пункту 2  частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 № 2289-VI, а саме: відсутність  конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи   надані   тільки   певним   постачальником   (виконавцем),  за відсутності при цьому альтернативи.

     6. Причини та обставини, якими  керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника: Театр є об’єктом першої (вищої) категорії енергозабезпечення, є національним закладом культури та пам’яткою історії національного значення, який відповідно до Закону України  «Про пожежну безпеку» потребує державного нагляду з пожежної безпеки, а також є місцем масового зібрання та перебування великої кількості людей. Театр протягом багатьох років придбавав послуги професійної пожежної охорони саме у Головного територіального управління Міністерства  надзвичайних ситуацій України в м.Києві (ГТУ МНС у м. Києві), яке є єдиним підрозділом державної пожежної охорони в місті Києві, що визначено постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2012 року № 30 «Про утворення територіальних органів» та підтверджено листом МНС України від 09.11.2012 р. № 02-10881/213, і не має іншої законної альтернативи.

Відповідно до Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1994 р. № 508 «Про заходи щодо виконання Закону України «Про пожежну безпеку»  фінансування загонів і частин Державної пожежної охорони, що  утримуються  на   підставі   договорів   за   рахунок   коштів підприємств,   установ   і організацій,  здійснюється  згідно  із кошторисами,  що  розробляються  і   затверджуються   у порядку, передбаченому Типовим договором на утримання цих підрозділів. Вартість договору (заробітна плата) розрахована відповідно до наказу Міністерства  України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків  Чорнобильської катастрофи від 10.07.2006 р. № 431 «Про упорядкування Умов оплати праці та установлення схем тарифних розрядів працівників бюджетних установ, закладів  та організацій МНС України» з урахуванням вимог чинного законодавства з питань пожежної безпеки  та специфічного графіку роботи Театру.
   7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі. 
- Закон України «Про пожежну безпеку»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.1994 р. № 508 «Про заходи щодо виконання Закону України «Про пожежну безпеку»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2012р. № 30 «Про утворення територіальних органів»
- наказ Міністерства  України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків  Чорнобильської катастрофи від 10.07.2006 р. № 431 «Умови оплати праці  працівників бюджетних установ, закладів та організацій МНС України»;   
- лист МНС України від  09.11.2012 р. № 02-10881/213.

 

Заступник Генерального директора,

Голова Комітету з конкурсних торгів                                                              Б.Й.Рябін

 

Секретар ККТ Полозюк С. М., (044)288-31-99

(Наказ по театру від 13.09.10 р. № 190)