Учаснику запиту цінових пропозицій

на закупівлю продукції друкованої різної

                                                                   (за списком)

 

№ 416 від 23.11.2012 р.                                                                                 

 Державне підприємство «Національний   академічний театр російської драми імені Лесі Українки» планує у 2013 році (січень-грудень) закупити продукцію друковану різну (афіші), код 22.15.1, за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького,5.

З метою додержання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» надсилаємо Вам запит цінових пропозицій та у відповідності до наведеного в Додатку 1 опису продукції просимо надати цінову пропозицію на зазначену продукцію за формою (Додаток 2) з урахуванням вимог, зазначених  у нашому запиті (Додаток 3) та переліку необхідних документів, наведених у Додатку 4. 

Пропозиції просимо надати  до 11-00 18 грудня  2012 р.  особисто або поштою. Відкриття пропозицій відбудеться  об 11-30  18 грудня  2012 р. у каб. 53.

Додатково інформуємо, що оплата буде здійснюватися щомісяця за фактом поставки продукції. В ціну включаються витрати на сплату податків та інших зборів і обов’язкових платежів. Усі інші умови юридичних взаємовідносин узгоджуються при підписанні договору згідно з чинним законодавством.

Цінову пропозицію просимо надати у письмовій формі згідно з додатком 2 за підписом уповноваженого керівника, прошиту, пронумеровану у запечатаному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі. На конверті просимо зазначити повне найменування і місцезнаходження Замовника; назву предмета закупівлі відповідно до Запиту цінових пропозицій; повне найменування Учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), номер телефону, телефаксу та електронної адреси (за наявності), а також ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер);  зазначення ПІБ контактної особи та її телефон. Конверт просимо помаркувати: «Не відкривати до початку розкриття Цінових пропозицій» (або вказати дату та час розкриття)

        Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття Цінової пропозиції. 

Будемо вдячні за відповідь на наше звернення.

Додаток 1 -  технічне завдання (специфікація) на 1 арк.,

Додаток 2 -  форма пропозиції  на 1 арк.,

Додаток 3 -  запит цінових пропозицій на 1 арк.

Додаток 4 – перелік необхідних документів

 

З повагою,

Заступник Генерального директора                                                     Б.Й.Рябін 

 

 

 

Додаток 1 до листа від  23.11.2012 № ___

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (специфікація)

 

Переможець торгів протягом 2013 року зобов’язується продати Театру за безготівковим розрахунком:

 

н/п

 

 

Найменування продукції

 

 

Одиниці виміру

 

 

Кількість за один вихід

 

Кількість виходів на рік

 

Загальна кількість

1

Афіша репертуарна, А1, 4+0, 120 г/м2, макет, папір Виконавця, повно кольорова проба  А4 формату

шт.

 

80

10

800

2

  Литівка, А3/2, 1(темно синя)+0, папір офсетний 150г/м2, макет, папір Виконавця,повно кольорова проба  А4 формату

шт.

8000

10

80000

3

Листівка, А3/2, 4+0, папір 150 г/м2, матовий,
макет, папір Виконавця, повно кольорова проба  А4 формату

шт.

6000

10

60000

4

Вкладка, формат 75х200 мм, папір офсетний  80 г/м2, 1+1, макет,  папір Виконавця, повно кольорова проба  А4 формату

шт.

8000

10

80000

5

Листівка (щомісячний репертуар + анонси спектаклів), А3, 6 бігів,  папір 90г/м2, 4+1, макет, папір Виконавця, повно кольорова проба  А4 формату

шт.

1000

10

10000

6

Афіша «Сцена під дахом + Нова сцена», А1, 1+0, папір 150 г/м2, макет, папір Виконавця, повно кольорова проба  А4 формату

шт.

50

10

500

7

Афіша святкова інформаційна,  А1, 4+0, папір крейдовий глянцевий 120 гр. макет, папір Виконавця,  повно кольорова проба  А4 формату

шт.

100

10

1000

8

Листівка святкова, прем'єрна, А5, 4+4, папір крейдовий глянцевий 120 гр., макет, папір Виконавця,  повно кольорова проба  А4 формату

шт.

5000

10

50000

9

Листівка інформаційн, А5, 4+1, папір крейдовий глянцевий 120 гр./м2, макет, папір Виконавця,  повно кольорова проба  А4 формату

шт.

5000

10

 

50000

 

Усього

 

 

 

332300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2 до листа від  23.11.2012 № ___

 

Цінова пропозиція

 

Від: _____________________________________________________________

 

Кому: ДП «Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки». 01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 5

 

Предмет закупівлі:    продукція друкована різна (афіші), код 22.15.1

 

Вивчивши запрошення учасникам процедури запиту цінових пропозицій, одержання якого цим засвідчується, ми, що нижче підписалися, приймаємо та погоджуємось з усіма умовами процедури закупівлі та пропонуємо надати у 2013 році продукцію друковану різну (афіші), відповідно до запиту Театру  на загальну суму, з урахуванням ПДВ

__________________________________         (сума прописом)  гривень,

У тому числі:

Найменування  продукції (товару)

Одиниці виміру

Кількість

Ціна за одиницю, грн., з ПДВ

Загальна вартість, грн., з ПДВ

У тому числі:

 

 

 

 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

УСЬОГО

 

 

Ми зобов'язуємось у випадку акцепту нашої цінової пропозиції виконувати замовлення та постачати необхідну продукцію відповідно до умов, зазначених у запрошенні.

Ми згодні дотримуватись положень дійсної цінової пропозиції протягом 120 днів, починаючи з дати, установленої, як день розкриття цінових пропозицій. Ця цінова  пропозиція буде залишатися обов’язковою для нас і може бути прийнята в будь-який момент до закінчення зазначеного періоду.

До того часу, поки не буде підписано офіційного Договору про закупівлю, наша цінова пропозиція з Вашим письмовим акцептом будуть вважатися такими, що мають силу Договору між нами.

 

Датовано “___” ________________ 2012 р.

 

 _________    МП       ___________       __________

[Посада]                       [Підпис]                       ПІБ          

(Особа, яка має всі повноваження підписати цінову пропозицію від імені і за дорученням)

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до листа

від 23.11.2012 № ___

ЗАПИТ

цінових пропозицій

 

1. Замовник:

1.1. Найменування: ДП «Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки» 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02224548.

1.3. Місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 5

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 26008031257273, р/р 35238001000843

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Даниленко Олена Петрівна, начальник служби паспортизації,  тендерних процедур та орендних відносин, (044)288-31-99, odanylenko@ukr.net

1.6. Головний розпорядник коштів: Міністерство культури України, ЄДРПОУ 37535703

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства, бюджетні кошти

3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.rusdram.com.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: продукція друкована різна, код 22.15.1  (афіші),

2.Опис предмета закупівлі чи його частин:  афіші, 332300 од.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг:  січень - грудень 2013 р.

6. Основні умови договору: відповідно до статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

7. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів.

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце: за адресою замовника, поштою або особисто (кабінет  68)
8.2. Строк: до  11-00   18 грудня 2012 р.  

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце:  м. Київ, вул. Пушкінська, 17, каб. 53
9.2. Дата:   18 грудня 2012 р.    

9.3. Час:    11-30.

10. Додаткова інформація: Даниленко Олена Петрівнател./факс 288-31-99,

e-mail:  odanylenko@ukr.net

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                   Б.Й.Рябін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4 до листа

від  23.11.2012 № ___

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

 

Вимоги запиту цінових пропозицій Замовника

Перелік необхідних документів та інформації щодо відсутності підстав для відмови Учаснику в участі у процедурі закупівлі.

1

1.1.Реєстр документів, що входять до складу цінової пропозиції з визначенням сторінок (аркушів).

1.2. Пропозиція

2. Документи, що відповідають вимогам, встановленим статтею 17 Закону

2.1. Довідка, складена у довільній формі про те, що Посадову особу (керівника) Учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення

 

2.2. Оригінал Витягу з реєстру автоматизованого обліку громадян України, виданий Міністерством внутрішніх справ України, про те, що Фізична особа, яка є Учасником, до кримінальної відповідальності не притягується, засудженою  за кримінальними справами не значиться та в розшуку не перебуває, дійсну на день розкриття Цінової пропозиції.

2.3. Оригінал Витягу з реєстру автоматизованого обліку громадян України, виданий Міністерством внутрішніх справ України, про те, що службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, до кримінальної відповідальності не притягується, засудженою  за кримінальними справами не значиться та в розшуку не перебуває, дійсну на день розкриття Цінової пропозиції.

2.4. Інформаційна довідка (оригінал чи нотаріально завірена копія), що підтверджує відсутність Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видану не раніше 30-денного строку до фактичної дати розкриття пропозиції конкурсних торгів, видана  органом Міністерства юстиції України.

2.5. Оригінал або нотаріально завірена Довідка з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсна на день розкриття пропозиції.

2.6. Копію Статуту або іншого установчого документу, завірена Учасником.

2.7. Копія свідоцтва про державну реєстрацію завірені Учасником, або  Витягу з ЄДРПОУ (оригінал).

2.8. Копія довідки з органів статистики ЄДРПОУ (витягу), завірена Учасником

2.9.Документ, що підтверджує повноваження керівника Учасника процедури закупівлі щодо підпису Договору про закупівлю (завірена копія виписки з протоколу засновників або наказу про призначення,  доручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів).

2.10. Оригінал або завірена копія доручення (довіреності) на право укладання Договору про закупівлю (у разі, якщо Договір про закупівлю підписується не керівником Учасника).

2.11.Довіреність  на представника Учасника (посадову або службову), яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі та підписувати документи, пов’язані з процедурою закупівлі.  

3. Інші документи

3.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про Учасника (сторінка Пропозиції Учасника, яка має бути в Пропозиції Учасника наступною за Реєстром та пропозицією):

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, електронна пошта, телефон, факс);

б) керівництво (посада, ПІБ, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

г) дані щодо обслуговуючого банку та рахунків Учасника;

д) відомості про осіб (ПІБ, посада, контактний телефон), уповноважених представляти інтереси Учасника та які мають право підписувати юридичні документи щодо виконання  зобов’язань за результатами торгів.

є)  відомості про особу (ПІБ, посада),  що завіряє копії документів Пропозиції Учасника

3.2. Копія довідки про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП)

3.3. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податків ІПН (для юридичних осіб - платників ПДВ) або копія свідоцтва про сплату єдиного податку.

3.4.Ліцензія на здійснення діяльності, передбаченої цим запитом.

3.5. Відгуки клієнтів Учасника (не менше 2-х).

 

 

 

Копії документів, які не завіряються нотаріально, мають бути завірені печаткою Учасника з зазначенням «відповідає оригіналу» дати, посади та підписом уповноваженої особи учасника.

Під час проведення процедури закупівлі всі документи, що готуються Учасником, викладаються українською мовою.  У разі подання Учасником у складі Цінової пропозиції документів (оригіналів або їх копій, завірених Учасником), які було видано іншими установами (організаціями, підприємствами)  російською мовою, такі  документи можуть бути надані Учасником  без перекладу на українську мову.

На оригіналах документів, виданих іншими органами підпис уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі та відбитки печатки Учасника ставити не потрібно.