Учаснику запиту цінових пропозицій                

                                                                                     на закупівлю послуг з прибирання

                                                                                                     будинків (2 лоти) 

 Вих. №  ___      від   ___.11.2012 р. 

 Вих..№ 396 від 16.11.2012

Державне підприємство «Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки» планує у 2013 році (січень-грудень) закупити послуги з прибирання будинків, код 74.70.1 (2 лоти), перелік яких наведено у технічному завданні.

З метою додержання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» надсилаємо Вам запит цінових пропозицій та у відповідності до наведених в Додатку 1 переліку послуг з прибирання просимо надати цінову пропозицію на зазначені послуги за формою (Додаток 2) з урахуванням вимог, зазначених  у нашому запиті (Додаток 3) та переліку необхідних документів, наведених у Додатку 4.  Дозволяється надавати цінову пропозицію  на окремий лот із зазначенням на конверті («1-й лот», або «2-й лот» тощо).

 

Пропозиції просимо надати  до 15-00 10 грудня  2012 р.  особисто або поштою. Відкриття пропозицій відбудеться  об 15-30  10 грудня  2012 р. у каб. 53.

Додатково інформуємо, що оплата буде здійснюватися щомісяця за фактом надання послуг. В ціну включаються витрати на сплату податків та інших зборів і обов’язкових платежів. Усі інші умови юридичних взаємовідносин узгоджуються при підписанні договору згідно з чинним законодавством.

Цінову пропозицію просимо надати у письмовій формі згідно з додатком 2 за підписом уповноваженого керівника, прошиту, пронумеровану у запечатаному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі. На конверті просимо зазначити повне найменування і місцезнаходження Замовника; назву предмета закупівлі відповідно до Запиту цінових пропозицій; повне найменування Учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), номер телефону, телефаксу та електронної адреси (за наявності), а також ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер);  зазначення ПІБ контактної особи та її телефон. Конверт просимо помаркувати: «Не відкривати до початку розкриття Цінових пропозицій» (або вказати дату та час розкриття)

        Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття Цінової пропозиції. 

Будемо вдячні за відповідь на наше звернення.

Додаток 1 -  технічне завдання на 1 арк.,

Додаток 2 -  форма пропозиції  на 1 арк.,

Додаток 3 -  запит цінових пропозицій на 1 арк.

Додаток 4 – перелік необхідних документів

 

З повагою,

Заступник Генерального директора                                                     Б.Й.Рябін 

 

Додаток 1
До запиту №  ___    від  16.11.2012

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ


Вимоги до послуг за лотом №1 «послуги з прибирання будинків, миття вікон» :

 

Найменування послуги

Площа, м ²

Періодичність

1

Сухе чи вологе прибирання сцени,
в тому числі ковролін на сцені*

715,0

Щоденно

268,0

2

Сухе чи вологе прибирання, виведення плям (партер),
в тому числі килимові покриття*

270,0

Щоденно

67,0

3

Вологе прибирання галерей над сценою

450,0

1 раз на місяць

4

Сухе чищення (куліс)

1628,0

1 раз на місяць

5

Сухе чищення антрактової розсувної завіси і арлекіну

546,0

1 раз на місяць

6

Прибирання репетиційної сцени (підлога)

441,0

Щоденно

7

Колосники (вологе прибирання)

700,0

1 раз на місяць

8

Падуги (сухе прибирання)

450,0

1 раз на місяць

9

Розсувні портали (сухе прибирання)

48,0

1 раз на місяць

10

Трюм під сценою (вологе прибирання)

441,0

1 раз на місяць

11

Сухе чи вологе прибирання нової сцени, в тому числі поверхні без покриття*

269,0

Щоденно

139,0

12

Сухе чищення штор нової сцени

60,0

1 раз на місяць

13

Сухе чищення покривал нової сцени

36,0

1 раз на місяць

14

Миття тамбура нової сцени

20,0

Щоденно

15

Сухе чищення задника нової сцени

140,0

1 раз на місяць

16

Сухе чищення завіси нової сцени

70,0

1 раз на місяць

17

Миття вікон

675,0

Раз на рік

* - по позиціях 1,2, 11 – вартість має бути зазначена однією сумою

 

Вимоги до послуг за лотом № 2 «Послуги з дезінфекції та дезінсекції»

Учасник  зобов’язується регулярно проводити комплекс протиепідемічних заходів на території та в будинках Замовника (дератизація, дезінфекція, дезінсекція) своїми силами і засобами в залежності від санітарно-технічного стану, у тому числі, за видами послуг:

Дератизація -  2000 кв.м

Дезінсекція – 12000 кв.м.

Учасник  зобов’язується забезпечити ефективність та якість послуг, що пропонуються.

Загальна інформація

Час виконання вказаних робіт необхідно узгоджувати з часом проведення вистав та репетицій.
         Миючі, чистячі та дезінфікуючі засоби, що використовуються при виконанні робіт, повинні бути дозволені до використання при проведенні вказаних робіт на території Замовника. Дезінфекційні, дезінсекційні та дератизаційні засоби повинні відповідати вимогам МОЗ України.

        При виконанні вказаних робіт Учасник несе відповідальність за дбайливе ставлення до майна Замовника.

При наданні послуг, що підлягають ліцензуванню, учасник має надати відповідну ліцензію.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2
До запиту №  ____  від  16.11.2012  

Цінова пропозиція

Від: _____________________________________________________________

Кому: ДП «Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки», 01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 5

Предмет закупівлі:    послуги з прибирання будинків  (2лоти)

Вивчивши запрошення учасникам процедури запиту цінових пропозицій, одержання якого цим засвідчується, ми, що нижче підписалися, приймаємо та погоджуємось з усіма умовами процедури закупівлі та пропонуємо надати у 2013 році послуги з прибирання будинків (2 лоти) відповідно до запиту Театру  на загальну суму, з урахуванням ПДВ
___________________                                     (сума прописом)  гривень,  у тому числі (згідно з технічним завданням - додаток  1 до цього листа):

 

  1. За лотом №1 «послуги з прибирання будинків, миття вікон» :

 

Найменування послуги

Площа, м ²

Періодичність

Вартість, з ПДВ

 грн.

1

Сухе чи вологе прибирання сцени,
в тому числі ковролін на сцені *

715,0

Щоденно

 

268,0

2

Сухе чи вологе прибирання, виведення плям (партер),
в тому числі килимові покриття *

270,0

Щоденно

 

67,0

3

Вологе прибирання галерей над сценою

450,0

1 раз на місяць

 

4

Сухе чищення (куліс)

1628,0

1 раз на місяць

 

5

Сухе чищення антрактової розсувної завіси і арлекіну

546,0

1 раз на місяць

 

6

Прибирання репетиційної сцени (підлога)

441,0

Щоденно

 

7

Колосники (вологе прибирання)

700,0

1 раз на місяць

 

8

Падуги (сухе прибирання)

450,0

1 раз на місяць

 

9

Розсувні портали (сухе прибирання)

48,0

1 раз на місяць

 

10

Трюм під сценою (вологе прибирання)

441,0

1 раз на місяць

 

11

Сухе чи вологе прибирання нової сцени, в тому числі поверхні без покриття*

269,0

Щоденно

 

139,0

12

Сухе чищення штор нової сцени

60,0

1 раз на місяць

 

13

Сухе чищення покривал нової сцени

36,0

1 раз на місяць

 

14

Миття тамбура нової сцени

20,0

Щоденно

 

15

Сухе чищення задника нової сцени

140,0

1 раз на місяць

 

16

Сухе чищення завіси нової сцени

70,0

1 раз на місяць

 

17

Миття вікон

675,0

Раз на рік

 

 

Разом

Х

Х

 

* - по позиціях 1,2, 11 – вартість зазначати однією сумою

2. За лотом № 2 «Послуги з дезінфекції, дезінсекції та дератизації» _________ грн. з урахуванням ПДВ.

Ми зобов'язуємось у випадку акцепту нашої цінової пропозиції надати зазначені послуги відповідно до умов, зазначених у запрошенні. Ми згодні дотримуватись положень дійсної цінової пропозиції протягом 120 днів, починаючи з дати, установленої, як день розкриття цінових пропозицій. Ця цінова  пропозиція буде залишатися обов’язковою для нас і може бути прийнята в будь-який момент до закінчення зазначеного періоду.
До того часу, поки не буде підписано офіційного Договору про закупівлю, наша цінова пропозиція з Вашим письмовим акцептом будуть вважатися такими, що мають силу Договору між нами.

Датовано «___» ________________ 2012 р.

 _________    МП       ___________       __________
[Посада]                       [Підпис]                       ПІБ          
(Особа, яка має всі повноваження підписати цінову пропозицію від імені і за дорученням)

 Додаток № 3
До запиту №  ____  від  16.11.2012 

ЗАПИТ
цінових пропозицій

1. Замовник:
1.1. Найменування: ДП «Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки» 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02224548.
1.3. Місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 5/15
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 26008031257273,р/р 35238001000843

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Даниленко Олена Петрівна, начальник служби паспортизації,  тендерних процедур та орендних відносин, (044)288-31-99, odanylenko@ukr.net

1.6. Головний розпорядник коштів: Міністерство культури України, ЄДРПОУ 37535703
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства, бюджетні кошти
3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.rusdram.com.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: послуги з прибирання будинків (2 лоти), код 74.70.1
5.2.Опис предмета закупівлі чи його частин:

Лот 1 – послуги з прибирання будинків, миття вікон;

Лот 2  -  послуги з дезінфекції та дезінсекції
5.3. Строк поставки товарів або надання послуг:  січень- грудень 201
3 р.
6. Основні умови договору: відповідно до статті
40 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
7. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів.
8. Подання цінових пропозицій:
8.1. Місце: за адресою замовника, поштою або особисто (кабінет  68)
8.2. Строк: до  15-00  10 грудня  2012 р.  
9. Розкриття цінових пропозицій:
9.1. Місце:  м. Київ, вул. Пушкінська, 17, каб. 68
9.2. Дата: 10 грудня  2012 р.     
9.3. Час:    15-30.
10. Додаткова інформація: Даниленко Олена Петрівна,  тел./факс 288-31-99,
 e-mail:  odanylenko@ukr.net.

 Голова Комітету з конкурсних торгів                                 Рябін Б. Й.

Додаток 4

До запиту від 16.11.2012 № ___

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

 

Вимоги запиту цінових пропозицій Замовника

Перелік необхідних документів та інформації щодо відсутності підстав для відмови Учаснику в участі у процедурі закупівлі.

1

1.1.Реєстр документів, що входять до складу цінової пропозиції з визначенням сторінок (аркушів).

1.2. Пропозиція

2. Документи, що відповідають вимогам, встановленим статтею 17 Закону

2.1. Довідка, складена у довільній формі про те, що Посадову особу (керівника) Учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення

2.2. Довідка, складена у довільній формі про те, що Фізичну особу, яка є Учасником, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

2.3. Довідка, складена у довільній формі про те, що службову (посадову) особу Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

2.4. Інформаційна довідка (оригінал чи нотаріально завірена копія), що підтверджує відсутність Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видану не раніше 30-денного строку до фактичної дати розкриття пропозиції конкурсних торгів, видана  органом Міністерства юстиції України.

2.5. Оригінал або нотаріально завірена Довідка з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсну на день розкриття пропозиції

2.6. Копію Статуту або іншого установчого документу, завірена Учасником.

2.7. Копія свідоцтва про державну реєстрацію завірені Учасником, або  Витягу з ЄДРПОУ (оригінал).

2.8. Копія довідки з органів статистики ЄДРПОУ (витягу), завірена Учасником

2.9.Документ, що підтверджує повноваження керівника Учасника процедури закупівлі щодо підпису Договору про закупівлю (завірена копія виписки з протоколу засновників або наказу про призначення,  доручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів).

2.10. Оригінал або завірена копія доручення (довіреності) на право укладання Договору про закупівлю (у разі, якщо Договір про закупівлю підписується не керівником Учасника).

2.11.Довіреність  на представника Учасника (посадову або службову), яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі та підписувати документи, пов’язані з процедурою закупівлі.  

3. Інші документи

3.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про Учасника (сторінка Пропозиції Учасника, яка має бути в Пропозиції Учасника наступною за Реєстром та пропозицією):

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, електронна пошта, телефон, факс);

б) керівництво (посада, ПІБ, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

г) дані щодо обслуговуючого банку та рахунків Учасника;

д) відомості про осіб (ПІБ, посада, контактний телефон), уповноважених представляти інтереси Учасника та які мають право підписувати юридичні документи щодо виконання  зобов’язань за результатами торгів.

є)  відомості про особу (ПІБ, посада), що завіряє копії документів Пропозиції Учасника

3.2. Копія довідки про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП)

3.3. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податків ІПН (для юридичних осіб - платників ПДВ) або копія свідоцтва про сплату єдиного податку.

3.4. Відгуки клієнтів Учасника (не менше 2-х).

 

 

 

Копії документів, які не завіряються нотаріально, мають бути завірені печаткою Учасника з зазначенням «відповідає оригіналу» дати, посади та підписом уповноваженої особи учасника.

Під час проведення процедури закупівлі всі документи, що готуються Учасником, викладаються українською мовою.  У разі подання Учасником у складі Цінової пропозиції документів (оригіналів або їх копій, завірених Учасником), які було видано іншими установами (організаціями, підприємствами)  російською мовою, такі  документи можуть бути надані Учасником  без перекладу на українську мову. На оригіналах документів, виданих іншими органами підпис уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі та відбитки печатки Учасника ставити не потрібно