Учаснику запиту цінових пропозицій

на закупівлю продукції друкованої іншої

(за списком)

 

 

Вих. № 127 від 17.02.2012 р.

 

                                                                     

  Державне підприємство «Національний        академічний театр російської драми імені Лесі Українки» планує у 2012 році закупити продукцію друковану (афіші, листівки, програмки, буклети  тощо; усього 255310 шт.).

З метою додержання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» надсилаємо Вам запит цінових пропозицій та просимо надати цінову пропозицію  на наведену  продукцію (Додаток 1 – технічне завдання) у термін, зазначений  у запиті (до 11-00 14 березня 2012 р.), особисто або поштою.

Просимо до пропозиції додати завірені Вашою печаткою копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки з органів статистики (ЄДРПОУ), довідки платника податків, коротку довідку про підприємство, що підтверджує можливість виготовлення продукції друкованої згідно з технічним завданням до цього запиту.   

В ціну включаються витрати на створення і виготовлення відповідного виробу, доставки товару за адресою Замовника, а також податків, зборів та обов’язкових платежів що сплачуються або мають бути сплачені. Остаточно виводиться ціна за одиницю товару, що зазначена у технічному завданні, а також усієї пропозиції в цілому.

Просимо  надати цінові пропозиції із зазначенням вартості за одиницю друкованої  продукції та  загальної вартості.

Цінову пропозицію просимо надати у письмовій формі згідно з додатком 2 за підписом уповноваженого керівника, прошиту з усіма документами, пронумеровану, у запечатаному конверті. 

Будемо вдячні за відповідь на наше звернення.

Додаток: технічне завдання на  1 арк., форма пропозиції – на 1 арк., запит цінових пропозицій на 1 арк.

 

З повагою,

Заступник Генерального директора                                                     Б.Й.Рябін 

 

288-31-99

Даниленко

 

 

 

Додаток 1

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

 

Переможець торгів протягом 2012 року зобов’язується продати Театру за безготівковим розрахунком:

 

н/п

 

 

Найменування продукції

 

 

Одиниці виміру

 

 

Кількість за один вихід

 

Кількість виходів на рік

 

Загальна кількість

 

Продукція, що друкується щомісяця

 

 

 

 

1

Афіша репертуарна, 1-ша та 2-га  частина місяця, А1, 4+0, 120 г/м2, макет, папір Виконавця

шт.

 

80

7

560

2

  Листівка, А3/2, 1+0, папір офсетний, макет, папір Виконавця

шт.

8000

7

56000

3

 Листівка, А3/2, 4+0, папір 150 г/м2, матовий, макет, папір Виконавця

шт.

6000

7

42000

4

Вкладка, формат 75х200 мм, папір офсетний 80 г/м2, 1+1,

макет,   папір Виконавця

шт.

8000

7

56000

5

Листівка (щомісячний репертуар + анонси спектаклів), А3,

 6 бігів,   папір 90г/м2, 4+1, макет, папір Виконавця

шт.

1000

7

7000

6

Афіша «Сцена під дахом + Нова сцена», А1, 1+0,

папір 150 г/м2, макет, папір Виконавця

шт.

50

7

350

 

Продукція, що друкується  за окремими

 замовленнями протягом року

 

 

 

 

7

Афіша святкова, прем'єрна, А1, 4+0, папір крейдовий

глянцевий 120 гр. макет, папір Виконавця, кольоропроба

А4 формату

шт.

100

10

1000

8

Листівка святкова, прем'єрна, А5, 4+4, папір крейдовий глянцевий 120 гр., макет, папір Виконавця,  кольоропроба

А4 формату

шт.

5000

10

50000

9

Листівка інформаційна, А3/2, 4+4, крейдовий глянцевий

120 гр., 2 бига, макет, папір Виконавця,  кольоропроба

А4 формату

шт.

10000

1

 

10000

 10

Буклет прем’єрний -. розмір 200x200 мм, кріплення - скоба,

 32 стор., 4+4, папір крейдовий глянцевий 130 гр. +

обкладинка: 4+4, папір крейдовий глянцевий 300 гр. макет, папір Виконавця, кольоропроба  А4 формату

шт.

2000

 

2

 

4000

11

 Програмка-буклет, А5 формат виробу, 12 стор., кріплення скоба, папір крейдовий матовий 170 гр., 4+4, макет, папір Виконавця, кольоропроба  А4 формату

шт.

2000

     

10

 

20000

12

Програмка-буклет, А3 формат виробу, 4+4, папір крейдовий глянцевий 170 гр., 2 біга, макет, папір Виконавця, кольоропроба  А4 формату

шт.

2000

 

1

 

2000

13

Програмка-буклет, А3/2 формат виробу, 4+4, папір крейдовий глянцевий 170 гр., 2 біга, макет, папір  Виконавця, кольоропроба  А4 формату

шт.

2000

 

1

 

2000

 

14

 Буклет презентаційний, розмір 200x200 мм, кріплення - біндер, 120 стор., 4+4, папір крейдовий глянцевий 130 гр. + обкладинка: 4+4, папір крейдовий глянцевий 300 гр. макет, папір Виконавця, кольоропроба  А4 формату

шт.

2000

 

1

 

2000

15

Буклет прем’єрний, А5 формат виробу, кріплення - біндер, внутрішній блок 68 стор., 4+4, папір крейдовий матовий 130 гр.; + обкладинка: папір крейдовий матовий 300 гр.,  4+4, матова припресовка 1+0 з Уф (вибірковим) лакуванням, макет, папір Виконавця. кольоропроба  А4 формату

шт.

2000

1

2000

16

Телефонний театральний довідник, А6 формат виробу, обкладинка дизайнерський картон + тиснення бронзою, кріплення - скоба, внутрішні листи 10шт., папір 80 гр., 1 + 1 макет, папір  Виконавця.

шт.

400

 

1

 

400

 

 

Додаток №2

 

Цінова пропозиція

 

Від: _________________________________________________________________

 

Кому: ДП «Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки». 01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 5/15

 

Предмет закупівлі: продукція друкована інша (афіші, листівки, програмки, буклети  тощо; усього 255310 шт.).

 

Вивчивши запрошення учасникам процедури запиту цінових пропозицій, одержання якого цим засвідчується, ми, що нижче підписалися, приймаємо та погоджуємось з усіма умовами процедури закупівлі та пропонуємо поставити продукцію друковану іншу відповідно до запиту Театру  на загальну суму, з урахуванням ПДВ

Найменування  продукції (товару)

Одиниці виміру

Кількість

Ціна за одиницю, грн., з ПДВ

Загальна вартість, грн., з ПДВ

У тому числі:

 

 

 

 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

УСЬОГО

 

 

Ми зобов'язуємось у випадку акцепту нашої цінової пропозиції поставити продукцію друковану відповідно до умов, зазначених у запрошенні.

Ми згодні дотримуватись положень дійсної цінової пропозиції протягом 120 днів, починаючи з дати, установленої, як день розкриття цінових пропозицій. Ця цінова  пропозиція буде залишатися обов’язковою для нас і може бути прийнята в будь-який момент до закінчення зазначеного періоду.

До того часу, поки не буде підписано офіційного Договору про закупівлю, наша цінова пропозиція з Вашим письмовим акцептом будуть вважатися такими, що мають силу Договору між нами.

 

Датовано “___” ________________ 2012 р.

 

 _________    МП       ___________       __________

[Посада]                       [Підпис]                       ПІБ          

(Особа, яка має всі повноваження підписати цінову пропозицію від імені і за дорученням)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

ЗАПИТ

цінових пропозицій

 

 

1. Замовник:

1.1. Найменування: ДП «Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки» 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02224548.

1.3. Місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 5/15

1.4. Реєстраційний рахунок замовника:

№ 26001000027001 у ПАТ “Укрсоцбанк” МФО 300023

№ 35238001000843, № 37120010000843 в ГУ ДКСУ у м. Києві, МФО 820019,

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Даниленко Олена Петрівна  телефон /факс   (044) 288-31-99

1.6. Головний розпорядник коштів: Міністерство культури України, ЄДРПОУ 37535703

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства, бюджетні кошти

3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.rusdram.com.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: продукція друкована інша, код 22.22.1  

5.2.Опис предмета закупівлі чи його частин: 255310 шт.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг:  квітень - грудень 2012 р.

6. Основні умови договору: відповідно до статті 41 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

7. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів.

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце: за адресою замовника, поштою або особисто (кабінет  68)

8.2. Строк: до  11-00   14 березня 2012 р.  

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце:  м. Київ, вул. Пушкінська, 17, каб. 53

9.2. Дата:   14 березня 2012 р.    

9.3. Час:    11-30.

10. Додаткова інформація: Даниленко Олена Петрівна,  тел./факс 288-31-99,

 e-mail:  odanylenko@ukr.net.