Учаснику запиту цінових пропозицій

проведення розслідувань і забезпечення безпеки

(за списком)

 

 

Вих. №   938  від   29.12.2011 р.

                                                                                  

 

Державне підприємство «Національний        академічний театр російської драми імені Лесі Українки» планує у 2012 році закупити послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки, код 74.60.1 (послуги, що надаються за сигналом тривоги), за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького – Пушкінська, 5/15 – 17.

З метою додержання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» надсилаємо Вам запит цінових пропозицій та просимо відповідно до наведених в Додатку 1 опису задач охорони надати цінову пропозицію на зазначені послуги за формою (Додаток 2) з урахуванням вимог, зазначених  у нашому запиті (Додаток 3). 

Пропозиції просимо надати  до 11-00 23 січня 2012 р. особисто або поштою. Відкриття пропозицій відбудеться  об 11-30  23 січня 2012 р. у каб. 53.

Просимо до пропозиції додати завірені Вашою печаткою копії Статуту, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, (копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду  та  копія паспорта  - для фізичних осіб);  довідки з органів статистики (ЄДРПОУ), довідки платника податків, ліцензії на право займатися відповідною діяльністю, коротку довідку про діяльність підприємства, відгуки Ваших клієнтів щодо якості Ваших послуг.

Істотні умови договору: оплата здійснюється щомісяця за фактом надання послуг. В ціну включаються витрати на сплату податків та інших зборів і обов’язкових платежів. Усі інші умови юридичних взаємовідносин узгоджуються при підписанні договору згідно з чинним законодавством.

Цінову пропозицію просимо надати у письмовій формі згідно з додатком 2 за підписом уповноваженого керівника, прошиту, пронумеровану у запечатаному конверті. 

Будемо вдячні за відповідь на наше звернення.

Додаток: опис задач охорони на 1 арк., форма пропозиції  на 1 арк., запит цінових пропозицій на 1 арк.

 

З повагою,

Заступник Генерального директора                                                     Б.Й.Рябін 

 

288-31-99

Даниленко

 

 

 

 

Додаток 1 до листа від 29.12.2011 № 938

 

Опис завдань охорони

 

ДП «Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки» (далі – Замовник) протягом лютого - грудня 2012 року закупити комплекс послуг, що надаються за сигналом тривоги, а саме: обслуговування наявних у двох окремих приміщеннях Театру, що знаходяться у двох окремих зблокованих будівлях технічних засобів, призначених для передачі на пульт централізованого спостереження сповіщень про проникнення на об’єкт чи порушення цілісності його огороджувальних конструкцій та забезпечення охорони майна на об’єкті після спрацювання  сигналізації за поштовою адресою:

1. м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 5/15,

2. м. Київ, вул.  Пушкінська, 17.

Від Учасника вимагається забезпечення конфіденційності, професійності та наявності відповідних ліцензій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2 до листа

від 29.12.2011 № 938

 

Цінова пропозиція

 

Від: _____________________________________________________________

 

Кому: ДП «Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки». 01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 5/15

 

Предмет закупівлі:    послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки, код 74.60.1 (послуги, що надаються за сигналом тривоги)

 

Вивчивши запрошення учасникам процедури запиту цінових пропозицій, одержання якого цим засвідчується, ми, що нижче підписалися, приймаємо та погоджуємось з усіма умовами процедури закупівлі та пропонуємо надати послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки (послуги, що надаються за сигналом тривоги) відповідно до запиту Театру  на загальну суму, з урахуванням ПДВ

__________________________________         (сума прописом)  гривень,

 

Ми зобов'язуємось у випадку акцепту нашої цінової пропозиції надати необхідні послуги відповідно до умов, зазначених у запрошенні.

Ми згодні дотримуватись положень дійсної цінової пропозиції протягом 120 днів, починаючи з дати, установленої, як день розкриття цінових пропозицій. Ця цінова  пропозиція буде залишатися обов’язковою для нас і може бути прийнята в будь-який момент до закінчення зазначеного періоду.

До того часу, поки не буде підписано офіційного Договору про закупівлю, наша цінова пропозиція з Вашим письмовим акцептом будуть вважатися такими, що мають силу Договору між нами.

 

Датовано “___” ________________ 2012 р.

 

 _________    МП       ___________       __________

[Посада]                       [Підпис]                       ПІБ          

(Особа, яка має всі повноваження підписати цінову пропозицію від імені і за дорученням)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до листа

від 29.12.2011 № 938

ЗАПИТ

цінових пропозицій

 

1. Замовник:

1.1. Найменування: ДП «Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки» 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02224548.

1.3. Місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 5/15

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 26008031257273 у Старокиївському відділенні  Київської міської філії ПАТ “Укрсоцбанк”; МФО 322012

р/р 35238001000843 Управлінні Держказначейства у м. Києві, МФО 820019

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Даниленко Олена Петрівна  телефон /факс   (044) 288-31-99

1.6. Головний розпорядник коштів: Міністерство культури України, ЄДРПОУ 37535703

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства, бюджетні кошти

3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.rusdram.com.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки, код 74.60.1

2.Опис предмета закупівлі чи його частин: послуги, що надаються за сигналом тривоги.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг:  лютий - грудень 2012 р.

6. Основні умови договору: відповідно до статті 41 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

7. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів.

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце: за адресою замовника, поштою або особисто (кабінет  68)
8.2. Строк: до  11-00   23 січня 2012 р.  

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце:  м. Київ, вул. Пушкінська, 17, каб. 53
9.2. Дата:   23 січня 2012 р.    

9.3. Час:    11-30.

10. Додаткова інформація: Даниленко Олена Петрівна,  тел./факс 288-31-99,

 e-mail:  odanylenko@ukr.net.

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                 Рябін Б. Й.

 

 

 

 

СПИСОК

учасників запиту цінових пропозицій на закупівлю послуг

 з проведення розслідувань і забезпечення безпеки, код 74.60.1

(послуги, що надаються за сигналом тривоги)

 

1. ВДСО «Захист» УДСО при ГУ МВС України в м. Києві. 04050, м. Київ, вул. Студентська, 9.

2. ПП «Конгрес – Центр». 02081, м. Київ, вул. Здолбунівська,11.

3. ТОВ «У Секьюріті Сервіс». 04070, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 6,