Kuzmychova Elyzaveta

studio actress 
(guest artist)
Elyzaveta Kuzmychova  актор  of Lesya Ukrainka National Academic Drama Theatre
in the performance The Wild Blood  in the performance The Wild Blood  in the performance The Wild Blood

Since 2018 she has been working in the Lesya Ukrainka Theatre.

 
go_up