In the Burning Darkness

Add to favorites
Antonio Buero Vallejo
Image In the Burning DarknessImage In the Burning Darkness
Viktoria Liulka, Zakhar Kermoshchuk, Mykhailo Hnatіv Daryna Stepankova, Evgen Lunchenko, Sofiia Gushchyk, Taisiya  Boyko Zakhar Kermoshchuk, Sofiia Gushchyk, Mykhailo Hnatіv, Artem Ihnatov Viktoria Liulka, Sofiia Gushchyk Daryna Stepankova, Mykhailo Hnatіv, Artem Ihnatov Oleh Royenko, Evgen Lunchenko
Age limit

One-act drama

Running time: 1 hour 15 min.

Performed in Ukrainian
Premiered on: 9 July 2024

Book tickets

9 July, Tuesday
18:30
21 July, Sunday
16:00

Stage Director and Sound Solution – Oleksii Lisovets
Set Designer – Oleksii Vakarchuk
Costume Designer – Valentyna Plavun
Sound Director – Alla Muravska
Assistant Director – kateryna Lesyk, Svitlana Royenko
Translated from Spanish by Serhiy Borshchevskii

Cast:

Elisa  Sofiia Gushchyk
Andres  Maksym AvksentievValeriy Haifulyn
Pedro  Olexander KriuchkovNikita Snisarenko
Lolita  Kateryna MeleshkoYelysaveta Royenko
Juana  Viktoria LiulkaDaryna Stepankova
Carlos  Artem Ihnatov
Miguelin  Zakhar Kermoshchuk
Esperanza  Darya KatashynskaViktoria Liulka
Ignacio  Mykhailo Hnatіv
Don Pablo  Evgen Lunchenko
Father  Oleh Royenko
Doña Pepita  Taisiya Boyko
 
go_up