Jacaranda blossom

Add to favorites
by Alejandro Casona
Image Jacaranda blossomImage Jacaranda blossom
Vitalii Ovcharov Stanislav Bobko, Angelina Tekucheva Victor Aldoshyn, Angelina Tekucheva Angelina Tekucheva Angelina Tekucheva Angelina Tekucheva Mariia Agapitova, Victor Aldoshyn, Angelina Tekucheva Iryna Doroshevska (Buchko), Lidia Yaremchuk Iryna Doroshevska (Buchko), Nina Nizheradze Stanislav Bobko, Liubov Solodova Victor Aldoshyn, Lidia Yaremchuk Liubov Solodova Dariia Khvostenko Stanislav Bobko, Lidia Yaremchuk Taisiya Boyko, Vladyslava Korovaii Stanislav Bobko, Nina Nizheradze Stanislav Bobko, Iryna Doroshevska (Buchko) Serhii Detiuk, Yaroslav Prykop Sergiy Berezhko Lidia Yaremchuk Dariia Dyshkant Tetyana Ostapenko, Dariia Khvostenko Mariia Havryliuk Sergiy Berezhko, Vladyslava Korovaii Yurii Dyak, Lidia Yaremchuk Sergiy Berezhko Nina Nizheradze Oleksandr Hrekov Stanislav Bobko, Nina Nizheradze Yurii Dyak Sergiy Berezhko, Nina Nizheradze Mariia Agapitova Stanislav Bobko, Iryna Doroshevska (Buchko), Nina Nizheradze Stanislav Bobko Albert Malik Lidia Yaremchuk Sergiy Berezhko, Iryna Doroshevska (Buchko), Helena Serhutina Iryna Doroshevska (Buchko) Vladyslava Korovaii Iryna Doroshevska (Buchko) Mariia Agapitova Victor Aldoshyn, Stanislav Bobko Nina Nizheradze Iryna Doroshevska (Buchko), Victor Aldoshyn Valerii Rozhdestvenskyi Helena Serhutina Serhii Detiuk Taisiya Boyko Iryna Doroshevska (Buchko), Nina Nizheradze
Age limit

Two-act drama

Running time: 2 hours 50 min.

Performed in Ukrainian
Premiered on: 4 August 2023

Book tickets

4 June, Tuesday
18:00
11 July, Thursday
18:00

Stage Director – Kyrylo Kashlikov
Assistant Director – Oleksandr Stepantsov
Production design by Davyd Borovskyi
Set and Costume Designer – Olena Drobna
Choreographer – Olha Holdys
Production Director – Kateryna Lesyk, Denys Stepenko
Translated from Spanish by Elena Slavynska

The perfomance contains artificial smoke.

Cast:

Grandmother  Nina Nizheradze 4.6  Lidia Yaremchuk
Sr. Balboa  Victor Aldoshyn 4.6  Sergiy Berezhko
Director  Stanislav Bobko
Martha/Isabel  Iryna Doroshevska (Buchko) 4.6  Angelina Tekucheva
Another  Yurii Dyak
Elena, secretary  Taisiya Boyko 4.6  Tetyana Ostapenko
Amelia, typist  Dariia KhvostenkoVladyslava Korovaii 4.6 
Pastor  Serhii Detiuk 4.6  Valerii Rozhdestvenskyi
Magician  Vitaliy MeterchukVitalii Ovcharov 4.6 
Beggar  Albert MalikYaroslav Prykop 4.6 
Henoveva  Olga PerveevaLiubov Solodova 4.6 
Felisa, the maid  Mariia AgapitovaHelena Serhutina 4.6 
Dr. Ariel's office  Mariia AgapitovaDariia DyshkantMykhailo HanevOleksandr HrekovZakhar KermoshchukAlbert MalikVolodymyr MishukovOlha NahirniakYaroslav PrykopYelysaveta RoyenkoValeriya SahakyanHelena SerhutinaDaryna Stepankova
Somebody  Mariia Havryliuk
Musicians  Vadim AskevychMariia Havryliuk
 
go_up