Cистема енергетичного менеджменту

Сучасний підхід до споживання енергоресурсів потребує пошуку ефективних інструментів, які мають заощаджувати та одночасно сприяти економічності і ефективному використанню енергоресурсів в усіх сферах діяльності. Державні підприємства повинні бути прикладом перед суспільством у плані збереження енергетичних ресурсів та зменшення впливу на навколишнє середовище. В цьому контексті Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки почав впроваджувати систему енергетичного менеджменту (СЕМ) для досягнення оптимального використання енергоносіїв та зменшення споживання енергії.

Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки є державним підприємством і національним закладом культури та перебуває у сфері управління Міністерства культури та інформаційної політики України.
Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки відіграє одну із провідних ролей у культурному житті столиці, являє собою яскраву частину культурного образу Києва, України.

Основною енергетичною ціллю театру є зменшення споживання енергетичних ресурсів на 21%, в порівнянні з 2019 роком, до 2028 року. Ця ціль передбачає впровадження енергоефективних технологій, оптимізацію режимів роботи, вдосконалення систем опалення, вентиляції та освітлення, а також підвищення енергетичної свідомості серед працівників театру та глядачів.

Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки є майновим комплексом, будівлі якого вимагають ефективного управління енергетичними процесами для забезпечення комфорту як для глядачів, так і для працівників театру, безпеки та економічної ефективності.
Загальна опалювальна площа будівель театру складає 12 424,39 квадратних метрів з загальним опалювальним об'ємом 66 005,72 кубічних метрів. Кожна будівля має свій енергетичний сертифікат, який визначає її клас енергоефективності.

З метою впровадження ефективного енергоменеджменту, в театрі була створена система енергетичного менеджменту, яка передбачає контроль, моніторинг та аналіз споживання енергії в реальному часі.

Наказом від 05.08.2022 року в театрі була запроваджена організаційна структура системи енергетичного менеджменту. Цей наказ визначив розподіл обов'язків та відповідальності між структурними підрозділами театру, які залучені до процесу енергоменеджменту. Виконання функцій СЕМ здійснюється без залучення підрядних організацій.

Відповідальною особою за впровадження енергоменеджменту в театрі є - енергоменеджер. Відповідно до своїх посадових обов'язків енергоменеджер забезпечує координацію, контроль та впровадження енергетичного менеджменту в театрі. Він відповідає за здійснення моніторингу споживання енергії, аналізу даних, виявлення енергоефективних заходів та розробку стратегій щодо зменшення споживання енергоносіїв. Це дозволяє упорядкувати роботу з енергетичним менеджментом, забезпечити систематичний підхід та ефективне впровадження енергоефективних рішень.
Впровадження системи енергетичного менеджменту в Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки є важливим кроком у забезпеченні енергоефективності та сталого розвитку театру. Залучення відповідальної особи, енергоменеджера, та впровадження організаційної структури СЕМ дозволяють забезпечити систематичний підхід до енергетичного менеджменту, що включає контроль, моніторинг та аналіз споживання енергії, розробку стратегій зменшення споживання енергоносіїв та впровадження енергоефективних рішень. Це вимагає комплексного підходу та впровадження заходів енергоефективності, таких як модернізація систем опалення, вентиляції та освітлення, упровадження систем автоматизації та контролю, енергетичного моніторингу та інших ініціатив.

З метою збирання та аналізу даних про енергетичні та експлуатаційні характеристики будівель, була створена база даних, яка містить важливі показники, такі як споживання електроенергії, тепла, води, а також інші фактори, що впливають на енергоефективність. Це дозволяє здійснювати постійний моніторинг енергоспоживання та виявляти можливості для його оптимізації.

База даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель є важливим інструментом для збирання та аналізу даних, що дозволяє виявляти енергетичні недоліки, визначати ефективність заходів та приймати обґрунтовані рішення для забезпечення енергоефективного функціонування театру.

Впровадження системи енергетичного менеджменту у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки свідчить про відповідальне ставлення театру до енергоефективності, сталого розвитку та збереження енергетичних ресурсів. Це сприяє покращенню енергетичної ефективності будівель, зниженню витрат на енергію та має позитивний вплив на навколишнє середовище.
Впровадження СЕМ - це постійний процес, який потребує систематичного моніторингу та оновлення стратегій.

Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки і в подальшому буде продовжувати розвивати систему енергетичного менеджменту, впроваджувати нові технології та практики, що сприятимуть поліпшенню енергоефективності та досягненню запланованих енергетичних цілей.

Окрім того, хочеться зазначити, що систематичний моніторинг та оцінка результатів впровадження СЕМ, виявляє потенційні можливості для подальшого поліпшення системи. Це дозволяє здійснювати постійну оптимізацію енергетичних систем, виявляти енергетичні витоки та ефективно використовувати ресурси.

Впровадження системи енергетичного менеджменту у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки має стратегічне значення для забезпечення енергоефективності, економії ресурсів та збереження навколишнього середовища. Це позитивний крок у напрямку сталого розвитку театру, як державного підприємства, країни в цілому та відповідального використання енергії в Україні.

 
go_up