Traveller Without Luggage

Add to favorites
by Jean Anouilh
Image Traveller Without LuggageImage Traveller Without Luggage
Boris Voznyuk, Evgen Lunchenko, Tetiana Nazarova Oleksii Polischuk, Olena Sylantieva Stanislav Bobko, Olena Sylantieva Oleksii Polischuk Illya Isaienko, Kateryna Shkola Nadiya Kondratovska, Dmytro Savchenko Oleksandra Yena, Illya Isaienko Dmytro Savchenko Boris Voznyuk Oleksandra Yena, Tetiana Nazarova Illya Isaienko, Olga Kulchytska Oleksii Polischuk, Olena Sylantieva
Age limit

Two-act drama
Running time: 2 hours 15 min.

Performed in Ukrainian
Premiered on: 27 September 2019

Stage Version and Production – Mykhailo Reznikovych
Director – Olga Gavrilyuk
Set and Costume Design – Maria Levitska
Choreographer – Olga Goldys
Musical Solution – Olexander Shymko
Light Design – Anatoliy Burov
Sound Design – Alla Muravska
Assistant Designer – Stanislav Petrovsky
Translation from French – Nadia Zharkova

Cast:

Gaston  Oleksii Polischuk
Gaston (in his youth)  Illya Isaienko
Georges Renaud  Dmytro Savchenko
Mme Renaud  Nadiya KondratovskaOleksandra Yena
Valentine Renaud  Olga KulchytskaOlena Nescheret
La duchesse Dupont-Dufort  Tetiana Nazarova
Maitre Huspar  Evgen LunchenkoBoris Voznyuk
Maitre Picwick  Victor Semyrozumenko
Monsieur Jules  Oleh RoyenkoVictor Semyrozumenko
Chauffeur  Volodymir OsadchiyVitalii Ovcharov
Victor  Stanislav BobkoVitalii Ovcharov
Marie Jeanne  Tetyana OstapenkoLiubov Solodova
Juliette  Olena Sylantieva
Fille  Kateryna Shkola
 
go_up