Stolen happiness

Add to favorites
by Ivan Franko
Image Stolen happinessImage Stolen happiness
Age limit

One-act drama from village life.
Running time: 1 hour 40 min.

Performed in Ukrainian
Premiered on: 16 July 2023

Book tickets

14 December, Thursday
19:00
27 December, Wednesday
19:00
8 January, Monday
19:00
24 January, Wednesday
19:00

Directed by Khramtsov Evgen

Set Designer – Lisa Skurska

Cast:

Mykhailo  Olexander Kriuchkov
Mykola  Viatcheslav Nikolenko
Anna  Mariia Honcharova
Nastya  Taisiya Boyko 27.12  Oleksandra Yena 14.12 
Babich  Victor Semyrozumenko
Shlyoma  Volodymyr Mishukov
Viyt  Mykhailo Hanev 14.12  Nikita Snisarenko 27.12 
Peasants  Anastasia PiskovetsValeriya SahakyanOlha Nahirniak
 
go_up